عکس با رباینده هواپیمای مصری

0
110

بن اینس شهروند بریتانیا  یکی از گروگان های  سیف  الدین مصطفی مصری  بود که ۲۹ ماه مارس  هواپیمای «  ایجپت ایر» را به گروگان گرفته بود.  اینس یکی از سه  مسافری بود که تا پایان  گروگان گیری در هواپیما باقی مانده بود.  او تصمیم گرفت  حتما باید  با رباینده هواپیما عکس بگیرد.

به گزارش ریانوستی، او فکر کرد اگر بمب روی بدن رباینده واقعی باشد، پس هیچ  چیزی از دست نخواهد داد. از این رو اینس از مهماندار خواست  به اطلاع رباینده  برساند که او می خواهد  با او عکس بگیرد.  مصری شانه هایش را بالا انداخت و قبول کرد. بن کنار رباینده هواپیما که روی بدنش بمب  بود ایستاد  و لبخند زد  تا عکس گرفته شد. گروگان با نگاه به بمب فهمید که جعلی است.  بعدا برای مادرش پیامک فرستاد. مادرش به او توصیه کرد  کاری نکند که رباینده به او توجه کند.  « نمی دانستم چطور به او بگویم که حتی با رباینده عکس هم گرفته ام. اصلا نمی فهمم چرا همچین کاری کردم.  فکر کنم  تسلیم سرنوشت  شده بودم و می خواستم روحیه خود را حفظ کنم».

لازم به ذکر است که در این رابطه نیکوس آناستاسیادس، رئیس جمهور قبرس به خبرنگاران گفته بود که این هواپیماربایی ربطی به فعالیت‌های “تروریستی” نداشته است، اما رادیو قبرس گفت که او استاد تاریخ است و خواستار آزادى تعدادى زندانى نیز شده بود.

هواپیماربا که به گفته وزارت امور خارجه قبرس “سیف الدین مصطفی” نام دارد، از قبرس تقاضای پناهندگی کرده بود.