علی میثم نظری، سخنگوی جبههٔ‌ مقاومت به صدای آمریکا: طالبان را به دام انداختیم

0
627

طالبان ادعا کرده بود که در درگیری‌های ولایت پنجشیر، این گروه ولسوالی‌های خنج و انابه را تصرف کرده است، اما جبههٔ مقاومت می‌گوید که در یک اقدام عمدی جنگجویان طالبان را به دام انداخته اند.

در همین رابطه خبرگزاری رویترز گزاراش کرد که علی میثم نظری، سخنگوی جبههٔ‌ مقاومت به رهبری احمد مسعود به صدای امریکا گفته است: عمداً اجازه دادیم وارد جنوب پنجشیر شوند. دامی بود که حالا در آن گیر کرده اند.

این جبهه گفته است که هزاران جنگجوی طالبان را در کوتل خاواک در محاصره قرار داده اند و شماری از طالبان تجهیزات نظامیشان را ترک کرده و پا به فرار نهاده اند. فهیم دشتی، سخنگوی دیگر این جبهه گفته است که درگیری شدید در پنجشیر جریان دارد.