علی دایی سرمربی صبای قم و ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮیی ﺳﺮﻣﺮبی ﻣﻠﻮان ﺷﺪند

0
291

سرمربی فصل پیش تیم فوتبال پرسپولیس با عقد قرارداد رسمی هدایت تیم فوتبال صبای قم را بر عهده گرفت.علی دایی در حالی به عنوان سرمربی صبای قم انتخاب شد که تمرینات آماده سازی این تیم توسط مهدی تارتار شروع شده بود.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم اضافه کرد: مراسم معارفه دایی به عنوان سرمربی جدید صبای قم روز جمعه در تمرین صبا انجام خواهد شد، ضمن اینکه مهدی تارتار نیز به عنوان مربی و دستیار علی دایی در تیم صبا حضور خواهد داشت.

ﭘﺲ اﺯ ﻛﺶ و ﻗﻮﺱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻼتکلیفی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻮاﻥ عصر پنج شنبه  امیر ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮیی ﺑه عنوان ﺳﺮﻣﺮبی ملوانﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺭﺳﻴﺪ.

ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻠﻮاﻥ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮیی به ﺗﻮاﻓﻖ ﺭﺳﻴﺪﻩ اﻳﻢ اﻣﺎ هیات مدیره باید جزئیات قرارداد را بررسی کند و به تصویب برساند.

به گزارش مهر؛ اﺣﻤﺪ ﺩﻧﻴﺎﻣﺎلی اﻓﺰﻭد: اﺯ ﻧﻆﺮ هیات مدیره قابیلت های فنی ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮیی ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ است و اﻭ ﺭا مربی ﺣﺮﻓﻪ ای می داﻧﻴﻢ.