علی اصغر غروی بازداشت شد

0
156

دکتر علی اصغر غروی، به دنبال انتشار مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» از سوی دادگاه انقلاب اصفهان احظار و بازداشت شد.

 دکتر علی اصغر غروی عضو شورای مرکزی و رییس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران تا کنون مقالات متعددی را در حوزه دین پژوهی منتشر کرده است.

به گزارش کلمه، به دنبال انتشار مقاله وی با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» در روزنامه بهار، این روزنامه توقیف و مدیر مسئول آن برای چند روز بازداشت شد.