علیرضا فغانی داور بین‌المللی ایران باقی ماند

0
188

فهرست نهایی داوران و کمک داوران بین المللی ایران برای سال ۲۰۲۰ جهت معرفی به فیفا و‌ای اف سی از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اعلام شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در این فهرست اسامی داوران و کمک داوران بین المللی فوتبال ایران در بخش‌های آقایان و بانوان همچنین داوران فوتسال آقایان، بانوان و فوتبال ساحلی جهت قضاوت در مسابقات بین المللی سال ۲۰۲۰ به ترتیب زیر اعلام شده است:

داوران فوتبال آقایان
علیرضا فغانی، موعود بنیادی فر، بیژن حیدری، پیام حیدری، وحید کاظمی، حسن اکرمی و امیر عرب براقی

کمک داوران فوتبال آقایان
محمدرضا منصوری، محمدرضا ابوالفضلی، سعید علی نژادیان، علی میرزابیگی، حسن ظهیری، آرمان اسعدی، سعید قاسمی، علیرضا ایلدروم و فرهاد مروجی

داوران فوتسال آقایان
محمودرضا نصیرلو، وحید عرض‌پیما، علی حفیظی و ابراهیم مهرابی افشار

داوران فوتسال بانوان
گلاره ناظمی دیلمی، زری فتحی، زهرا رحیمی

داوران فوتبال ساحلی
ابراهیم اکبرپور، حمید مقدم متین، ابراهیم کرد و امیر فلاحی

داوران فوتبال بانوان
سلطنت نوروزی، مهسا قربانی و مهناز ذکایی

کمک داوران فوتبال بانوان
انسیه خباز مافی نژاد، بهاره سیفی نهاوندی و حبیبه ربوی گنجینه کتاب