علم‌الهدی: با اجبار نمی‌توان زن را مجبور به حجاب کرد٬ اما باید جلوی بی‌حجابی را گرفت

0
163

احمد علم‌الهدی٬ امام جمعه مشهد گفت: «با اجبار نمی‌توان زن را مجبور به حجاب کرد٬ اما باید جلوی بی‌حجابی را گرفت.»

علم‌الهدی همچنین افزود: «منکر حجاب منکر قرآن است و منکر قرآن نیز کافر است؛ در برابر این صراحت قرآن نمی‌توان در خصوص حجاب نظر شخصی داد.»

به گزارش دیگربان؛ وی اضافه کرده «هیچ گاه کسی را مجبور به حجاب نکنیم چون موجب ایجاد نفرت نسبت به حجاب می‌شود.»

امام جمعه مشهد گفته «همان‌طور که رضا خان نتوانست با اجبار زنان را بی حجاب کند، با حجاب شدن با اجبار به نتیجه نمی‌رسد.»

به گفته وی «بی‌حجابی در خیابان ناهنجاری است و جامعه را به فساد می‌کشد و ابزار دشمن در جنگ نرم  و پیشقراول جنگ فرهنگی است.»