عقب نشینی بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه و پایان پیروزمندانه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

0
109

بنابه گزارشات رسیده در پی وادار شدن بازجویان وزارت اطلاعات به بازگرداندن معلم زندانی رسول بداقی و فعال کارگری شاهرخ زمانی از سلول انفرادی به بند عمومی و رسیدن اعتصاب غذا کنندگان به خواسته های خود ، اعتصاب غذا در زندان گوهردشت کرج پایان یافت.

روز پنجشنبه اول اسفند ماه حوالی ساعت ۱۵:۰۰ فعال زندانی معلمین رسول بداقی و فعال کارگری شاهرخ زمانی پس از ۷ روز اعتصاب غذا به سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج بازگردانده شدند و بازجویان وزارت اطلاعات وادار به تسلیم شدن در برابر خواسته های به حق آنها شدند ، آنها هنگام ورود به بند عمومی مورد استقبال گرم و گسترده زندانیان سیاسی قرار گرفتند.

همچنین تعداد زیادی از زندانیان سیاسی که در پی انتقال ۲ تن از همبندیانش به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده بودند به اعتصاب غذای خود پایان دادند که اسامی آنها به قرار زیر می باشد ؛ ناصح یوسفی ، خالد حردانی ، سعید ماسوری، محمد علی منصوری، صالح کهندل ، محمد بنازاده امیر خیزی،حمیدرضا برهانی ،علیرضا فرهانی و ایرج حاتمی .

در طی هفته های اخیر فشارها و اذیت و آزارها و یورشهای وحشیانه علیه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج شدت یافته است . این فشارها بدستور بازجویان وزارت اطلاعات صورت می گیرد و از طریق شخص مردانی رئیس زندان گوهردشت کرج که از جنایتکاران علیه بشریت می باشد به اجرا گذاشته می شود.

بازجویان وزارت اطلاعات مجریان دستورات آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات دولت آخوند حسن روحانی می باشد. این ۲ آخوند جنایتکار علیه بشریت سیاستهای ضد بشری و سرکوبگرانه ولی فقیه آخوند علی خامنه ای را به اجرا در می آورند .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بازگشت پیروزمندانه ۲ زندانی سیاسی به بند عمومی و وادار شدن بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه به تن دادن به خواسته های آنها ، را به زندانیان سیاسی تبریک می گوید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲اسفند ۹۲ برابر با ۲۱ فوریه ۲۰۱۴