عربستان خواستار ادامۀ فشارهای جهانی بر رژیم جمهوری اسلامی شد

0
181

ربستان سعودی سه شنبه سوم اردیبهشت ماه خواستار ادامۀ فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی شد تا این کشور، به گفتۀ ریاض، به “سیاست بی ثبات کننده اش” در منطقه خاتمه بدهد. ریاض این موضع را ساعاتی پس از تصمیم جدید آمریکا گرفت که به موجب آن دولت واشنگتن اعطای معافیت از خرید نفت جمهوری اسلامی را به برخی کشورها متوقف کرد.

وزیر امور خارجۀ عربستان، ابراهیم الاسعاف، با انتشار بیانیه ای ضمن اظهار این مطلب خرسندی کامل کشورش را از تصمیم جدید دولت آمریکا اعلام کرد و آن را “تدبیری ضروری برای واداشتن رژیم جمهوری اسلامی به توقف سیاست های بی ثبات کننده و همچنین حمایت اش از تروریسم در جهان” توصیف کرد.

وزیر امور خارجۀ عربستان یادآوری کرد که موضع کشورش حمایت از “ادامۀ تلاش های بین المللی برای واداشتن رژیم جمهوری اسلامی به رعایت قوانین بین‌الملل است.” ابراهیم الاسعاف، در ادامه افزود که عربستان از ادامۀ تلاش های بین المللی برای مجبور کردن رژیم جمهوری اسلامی به قطع دخالت های آشکارش در امور داخلی دیگر کشورها پشتیبانی می کند و معتقد است که فعالیت های مخرب جمهوری اسلامی “موجب آشوب و نابودی شماری از کشورها شده است.”

همزمان با اقدام دولت آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت دولت جمهوری اسلامی، وزیر نفت عربستان، خالد الفلیح، دیروز دوشنبه بیست و دوم آوریل، آمادگی کشورش را برای جبران نیاز بازار جهانی نفت اعلام کرد.

جمهوری اسلامی اقدام جدید آمریکا را غیرقانونی خوانده و گفته است که در بارۀ تصمیم جدید واشنگتن با دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی گفتگو خواهد کرد.

به گزارش رادیو فرانسه؛ به گفتۀ ژان پییر فاونک، استاد مدرسۀ عالی نفت فرانسه، آمریکا توانایی اعمال مجازات های خود را دارد و مشتریان جمهوری اسلامی به ویژه هند باید در جستجوی منابع تازه باشند…