عراق بدنبال شکایت از جمهوری اسلامی در مجامع جهانی

0
197

وزارت منابع آب عراق میگوید هیچ توافقی با ایران در مورد سهم آب کشورش حاصل نشده است.

به گزارش الجزیره، وزارت خارجه عراق در صدد بین‌المللی سازی پرونده آب با ایران است. شواهدی در اختیار داریم که نشان می دهد ایران در حال حفر تونل و تغییر مسیر آب است. اقدامات ایران نقض قوانین بین المللی است. مراجعه به دیوان بین المللی از گزینه های وزارت خارجه است .