عدم پذیرش و درمان زندانی که در آستانه مرگ قرار دارد

0
114

بنابه گزارشات رسیده یک زندانی که در آستانه مرگ می باشد و با پتو به بهداری زندان بندرعباس برده شد بود ،بهداری زندان از پذیرش و درمان وی خوداری نمود.

روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه زندانی اکبر عبدی ۴۲ ساله که در اثر بیماری طولانی مدت در آستانه مرگ قرار دارد توسط همبندیانش به بهداری زندان از طریق حمل با پتو برده شد . این زندانی در آستانه مرگ قرار دارد اما بهداری زندان نه اقدام به انتقال او به بهداری نمود و نه برانکارد در اختیار همبندیانش قرار داد تا آنها او را حمل نمایند.

همبندیانش با تلاش زیاد او را به بهداری زندان منتقل کردند ولی علیرغم وضعیت وخیم این زندانی از پذیرش و درمان این زندانی خوداری کردند و همبندیانش به ناچار او را مجددا به سلولش در بند ۱۰ زندان مرکزی بندرعباس بازگرداند. دردهای شدید و طاقت فرسا این زندانی بی دفاع باعث شده است که سایر همبندانش در رنج و عذاب اینکه به او نمی توانند کمک کنند قرار گیرند.

زندانی اکبرعبدی بیش از ۴ سال است که در زندان بسر می برد و به اتهام داشتن مواد مخدر زندانی است.

مرسلپور رئیس زندان بندرعباس که از بستگان قاسم سلیمانی فرمانده سپاه تروریستی قدس می باشد علیرغم اینکه وضعیت این زندانی را به خوبی می داند به این زندانی بی دفاع حتی اجازه نمی دهد که به مرخصی استعلاجی برود تا زندگی اش در کنار خانواده اش به پایان برسد و این همه درد و رنج های طاقت فرسا را بیش از این تحمل ننمایید .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم درمان زندانی که در آستانه مرگ قرار داردرا محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۶مهر۱۳۹۲ برابر با ۱۸ اکتبر۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل