عدم درمان معلم بازنشسته زندانی که از درد طاقت فرسای دندان درد در رنج شدید است

0
160

بنابه گزارشات رسیده معلم بازنشسته زندانی محمد امین آگوشی بیش از ۲ روز است که از دندان درد شدید رنج می برد اما زندانبانان ولی فقیه حاضر به درمان وی نیستند .

معلم بازنشسته زندانی سیاسی محمد امین آگوشی از روز شنبه ۱۶ آذر ماه از درد شدید و طاقت فرسای دندان درد رنج می برد و علیرغم مراجعات متعدد به بهداری زندان از درمان و یا تسکین درد وی خوداری می کنند.آنها با عدم درمان و ایجاد شرایط غیر انسانی به عنوان اهرمی استفاده می کنند تا زندانیان سیاسی را تحت فشار قرار دهند.

فردی به نام یوسفی از نیروهای اطلاعات زندان زاهدان به عنوان رئیس بهداری زندان منصوب نموده اند این فرد هیگونه پیشینه و تحصیلات پزشکی ندارد در بهداری زندان اتاقی ایجاد کرده است که وقتی زندانیان به عدم درمان خود اعتراض می کنند آنها را به این اتاق انتقال می دهد و تحت شکنجه های جسمی قرار میدهد و سپس دستور انتقال آنها را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه را صادر می کند.

معلم بازنشسته زندانی محمد امین آگوشی بیش از ۵ سال است که در زندان بسر می برد و بیش از ۱ سال است که او را به زندان مرکزی زاهدان منتقل نمودند. او در اثر شکنجه های بازجویان اطلاعات سپاه دچار بیماریهای متعددی شده است و آنها مانع درمان وی هستند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بکار گیری بیماری زندانیان سیاسی به عنوان اهرم فشار علیه آنها و عدم درمان آنها را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به اعدام و شکنجه ،دستگیریها گسترده و سرکوب خونین مردم ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و آخوندهای همدست وی به دادگاه های جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۷ آذر۹۲ برابر با ۹ دسامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل