عدم درمان زندانی سیاسی در شرایط حاد جسمی در زندان زاهدان

0
139

زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر ایوب ( ناصر ) ریگی پس از بازگردانده شدن از تبعید در زندان زابل که بیش از ۱ سال  به طول انجامید  بلافاصله به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان زاهدان منتقل شد .

این زندانی سیاسی در قرنطینه زندان زاهدان دائما تحت فشارها ، جنگ روانی و تهدیدات خسروی رئیس زندان زاهدان و غلامی رئیس اطلاعات زندان  زاهدان مبنی بر اینکه قصد اجرای حکم ضدبشری اعدام وی را دارند قرار داشت .

این تهدیدات بصورت روزانه توسط این ۲ فرد صورت می گرفت. او ۲۳ روز در سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان زاهدان تحت تهدید به اجرای حکم ضدبشری اعدام  و عدم درمان قرار داشت.

 او در اثر شکنجه های غیر انسانی و وحشیانه در زندان زابل که توسط شخص بابایی رئیس سازمان زندانهای استان سیستان و بلوچستان و پهلوانی رئیس اطلاعات سازمانهای زندانهای  استان سیستان و بلوچستان صورت می گرفت دچار آسیب شدید در ناحیه سینه و کلیه به صورت خونریزی کلیوی ، سرفه های شدید و بالا آوردن خون شده است . او در طی این مدت بیش از ۱۶ کیلو دچار کاهش وزن شده است.

علیرغم گذشت ماه ها از بیماری حاد و دردهای شدید و طاقت فرسا ، بازجویان وزارت اطلاعات و زندانبانان از درمان وی خوداری می کنند و به وی می گویند ما می خواهیم تو را اعدام کنیم و نه درمان  .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، زندانی سیاسی ایوب ( ناصر ) ریگی  پس از ۲۳ روز نگهداری در سلولهای انفرادی به بند ۶ زندان زاهدان منتقل  و در کنار زندانیان عادی معتاد و خطرناک نگهداری می شود  و از انتقال وی به بندی که زندانیان سیاسی در آن محبوس هستند ممانعت می کنند.