عدم توجه دادستانی به نیاز جدی طبرزدی به مراقبت پزشکی

0
198

اطلاعیه جبهه دمکراتیک ایران از وضع جسمانی مهندس حشمت الله طبرزدی.

مهندس حشمت الله طبرزدى که از نظر جسمی در وضعیت نامناسبی قرار گرفته و بر اثر بیماری قند و ناراحتی قلبی با کاهش وزن شدیدی روبرو شده است نیاز جدی به مراقبتهای پزشکی دارد. اما این مسئله از سوی دادستانی با مخالفت روبرو شده است. این باور بطور واقعی و مستند وجود دارد که این نهاد جمهوری اسلامی بعنوان یکی از نهادهای بی مسئولیت نسبت به جان زندانیان سیاسی شناخته شده است که با عدم توجه به نیازهای درمانی زندانیان و در تضاد با حقوق بین المللی زندانیان، رژیم عمدا جان زندانیان سیاسی و عقیدتی را در خطر قرار می دهد، زندانیانی بدلیل بی اعتنایی و تعلل و مخالفت این نهاد بد سابقه جان خود را در زندانها از دست داده اند. در این ارتباط نیز دادستانی هچمچنان در تلاش است تا دست به این بازی خطرناک بزند. لذا جلوگیری دادستانی از مرخصی استعلاجی حشمت الله طبرزدى هیچگونه توجیه قانونی ندارد و هرگونه مخالفت این نهاد معیوب تنها یک بازی سیاسی است که باید هر چه زودتر پایان یابد

جبهه دموکراتیک آزادی را حق مسلم همه مدافعان و مبارزان و فعالان سیاسی دانسته و فشار و شکنجه و زندان را پاسخ حق گویی این فرزندان نمی داند . جبهه اعلام میدارد که دادستانی باید هر چه سریعتر موضوع مرخصی استعلاجی دبیر کل جبهه دمکراتیک را بر اساس حق مصرح در قوانین زندان ملاحظه و رعایت نماید. سیاست غیر قانونی دادستانی که تا کنون زندانیان سیاسی شناخته شده ای را بکام مرگ فرستاده است نباید به سیاستی در جلوگیری از آزادی مهندس طبرزدى تبدیل گردد

زنده باذ آزادی
گسسته باد زنجیر استبداد
برقرار باد دموکراسی در ایران