عباس معروفی:۱۱ اسفند به ایران برمی گردم!

0
604

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ عباس معروفی نویسنده، نمایش‌نامه‌نویس، ناشر و روزنامه‌نگار معاصر ایرانی که فعالیت ادبی خود را زیر نظر هوشنگ گلشیری آغاز کره بود و مدیرمسئول نشریه توقیف شده “گردون”، در یادداشتی در تاربرگ شخصی فیسبوک از بازگشت به ایران نوشت.

ایشان در تاربرگ خود نوشت:

از ۱۱ اسفند ۱۳۷۴ که از چنبره‌ی سعید امامی و باند مخوفش به آلمان گریختم، تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ بیست سال گذشت. تمام این مدت در روشنایی راه رفتم و کار کردم؛ انگار در آکواریوم زندگی می‌کنم. می‌خواستم همه ببینند کجا می‌روم؟ کجا می‌آیم؟ با کی می‌روم؟ با کی می‌آیم؟ چرا می‌روم؟… از کار و نوشتار تا مرز زندگی‌ام را برای خوانندگانم نوشتم و گفتم. حالا تصمیم گرفته‌ام روز ۱۱ اسفند در روشنایی به تهران برگردم. هیچ چیزی هم نمی‌تواند مانع برگشتنم شود، هیچ چیز. می‌تواند؟