عبادی : با بمب نمی توان “دولت اسلامی” را شکست داد

0
240

شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ نوبل صلح، که برای شرکت در چهاردهمین نشست برندگان جایزۀ نوبل صلح به شهر رُم سفر کرده در مصاحبه ای اختصاصی با خبرگزاری فرانسه گفته است که راه حل مسئلۀ “دولت اسلامی” (تروریستهای داعش)در عراق و سوریه نظامی نیست و اینکه برای ریشه کن کردن این گروه نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا باید به جای بمب بر سر نیروهای “دولت اسلامی” (تروریستهای داعش)کتاب بریزند.

 
شیرین عبادی با اشاره به بمباران مواضع طالبان افغانستان طی سال های گذشته گفته است که بمباران و عملیات نظامی به از میان رفتن طالبان منجر نشد و همین در مورد گروه موسوم به “دولت اسلامی” (تروریستهای داعش)صادق است.

شیرین عبادی در توضیح نظرش گفته است که گروه “دولت اسلامی” (تروریستهای داعش) تنها یک گروه تروریستی نیست، بلکه در عین حال معرف یک ایدئولوژی است. به گمان شیرین عبادی باید با ریشه های این ایدئولوژی جنگید که از نظر او عبارتند از “بیسوادی و فقدان عدالت اجتماعی”. وی افزوده است که تنها با ساختن مدرسه و از طریق کتاب می توان ایدئولوژی بنیادگرای “دولت اسلامی” را ریشه کن کرد.

شیرین عبادی در جای دیگری از مصاحبه اش عنوان کرد بر مسئولیت کشورهای غربی در پدیداری بنیادگرایی اسلامی در عراق و سوریه، لیبی، نیجریه و افغانستان تأکید کرده و افزوده است که دهه ها دخالت در امور کشورهای خاورمیانه و پشتیبانی از رژیم های دیکتاتوری فاسد و همچنین بدرفتاری و تبعیض در قبال اقلیت های مسلمان در کشورهای غربی همگی بستر رشد بنیادگرایی بوده اند.

شیرین عبادی در مصاحبه اش همچنین به اوضاع کنونی ایران اشاره کرده و گفته است که متأسفانه هیچ بهبودی در اوضاع عمومی کشور بعد از روی کار آمدن حسن روحانی روی نداده و در برخی زمینه ها به ویژه در زمینۀ شمار اعدام ها وضعیت بمراتب بدتر از گذشته شده است. او علت اصلی این وضع را تمرکز اصلی قدرت در دستان رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، دانسته و افزوده است که بیش از ۸۰ درصد مردم از حکومت روحانی و وضعیت جاری کشور ناراضی هستند و همین خبردهندۀ تغییرات اجتناب ناپذیری است که نمی توان زمان آن را از قبل پیش گویی کرد.