عارف رییس فراکسیون امید شد

0
117

در جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید عصر امروز در مجلس برگزار شد و محمدرضا عارف به عنوان رئیس فراکسیون انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، مجمع عمومی فراکسیون امید عصر امروز برای برگزاری انتخابات هیأت رئیسه دائم برگزار شد و محمدرضا عارف با اکثریت آرا به عنوان رئیس فراکسیون امید انتخاب شد.