ظریف: تغییرات گسترده در وزارت امور خارجه

0
137

محمد جواد ظریف، در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی “ایرنا”، از تغییرات گسترده در وزارت امور خارجه در آینده‌ای نزدیک خبر داده است. ظریف گفت بیش از ٤٠ سفیر و سرکنسول طی هفته‌های آینده تغییر خواهند کرد. بیش از ٩٠ درصد سفرای جدید از بدنه وزارت امور خارجه خواهند بود و در بین آنان بسیاری از چهره‌های شاخص وجود دارند.

وی همچنین از تغییرات گسترده در سطح مدیران داخلی این وزارتخانه در آینده خبر داد. او گفت: « مدیران داخلی از دیدگاه من برای مسئولیت‌های دیگر شاید مناسب‌تر باشند به همین دلیل از این افراد در بخش‌های دیگری استفاده می شود.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد جواد ظریف گفت: به هرحال در چند هفته آینده سفرای جدید به محل‌های مأموریت خود اعزام می شوند و برخی از مدیران وزارت خارجه تغییر می کنند

وی تأکید کرد: «این تحول که صرف نظر از تغییر دولت بلکه به عنوان یک واقعیت باید صورت می گرفت، رخ خواهد داد.»

درباره اهداف و وظایف وزارت امور خارجه، ظریف گفت: «این وزارت، مسئول تصمیم سازی و اجرای سیاست خارجی کشور است».

وی در این باره تصریح کرد: «تصمیم گیری در سیاست خارجی دو حوزه دارد: در یک رشته از موضوعات، خود وزارت خارجه مسئول تصمیم گیری هست، ولی در برخی حوزه‌ها تصمیم گیری در ارکان بالاتر نظام صورت می گیرد.»

ظریف بر این موضوع تأکید کرد که از زمان آغاز به کار دولت جدید، «وزارت خارجه چه در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری و چه در حوزه اجرا، به دستگاه اصلی سیاست خارجی تبدیل شده است و این یک مسئولیت سنگینی را برای من و تک تک همکاران، هم در مدیریت و هم بدنه کارشناسی، ایجاد کرده است.”

در این راستا، وی تصریح کرد: «همه همکاران من نه تنها حق دارند بلکه وظیفه دارند تحلیل و دیدگاه سیاسی خود چه موافق و چه مخالف را اعلام کنند، اما هیچ کس اجازه ندارد در برابر سیاست‌های دولت و نظام، مسیر دیگری را دنبال کند.»