طرح نشریه آمریکایی درباره فرار بايدن از افغانستان

0
233

واشینگتن اگزمینر وبسایت و مجله هفتگی روزنامه‌نگاری سیاسی مستقر در واشینگتن است که اخبار و وقایع سیاسی آمریکا و جهان را پوشش می‌دهد.

بایدن چندی پیش اعتراف کرد که سقوط دولت افغانستان و تسلط طالبان بر کابل بسیار زودتر از آن اتفاق افتاده که دولت آمریکا پیش‌بینی کرده بود و منجر به ایجاد بحرانی جدید و جدی در این کشور جنگ‌زده شد.