طرح مقابله با مساجد و تشکیلات سلفی‌های افراطی در آلمان

0
200

نیروهای امنیتی در ایالت نوردراین وست فالن آلمان خود را برای بستن مساجد و ضربه به تشکیلات گروه‌های سَلفی تندرو آماده می‌کنند. سازمان امنیت داخلی لیستی از تشکیلات اسلام‌گرایان افراطی در ۱۹ مسجد تهیه کرده است.

وزارت امور داخلی در ایالت نورد راین وست‌فالن، واقع در شمال غرب آلمان، خود را برای “وارد کردن ضربه به تشکیلات سَلفی‌آماده می‌کند”. هفته‌نامه اشپیگل گزارش داده سازمان امنیت داخلی، شعبه دوسلدورف لیستی از ۱۹ مسجد و گروه که در آن اسلام‌گرایان افراطی فعالیت می‌کنند، تهیه کرده و آن‌ها را تحت نظر گرفته است.

این گزارش می‌افزاید که این لیست در اختیار واحد‌های حفاظت که در پایگاه‌های پلیس ایالت نورد راین وست فالن مستقر هستند نیز قرار گرفته تا اطلاعات تکمیلی بر آن افزوده شود.

سخنگوی وزارت امور داخلی در ایالت نورد راین وست‌فالن می‌گوید: «البته نیروهای امنیتی گروه‌ها و سازمان‌های بخصوصی را تحت نظر دارند و ما در حال بررسی ممنوع‌کردن و کشاندن آن‌ها به محاکم قضایی هستیم».

افزایش سه‌برابری تعداد سلفی‌ها

در ایالت نورد‌راین وست فالن در حال حاضر ۳ هزار نفر با عقاید اسلامی گرایش سَلفی زندگی می‌کنند که به نسبت پنج سال قبل این رقم سه برابر افزایش نشان می‌دهد.

۸۵ درصد سلفی‌های ساکن این ایالت را مردان تشکیل می‌دهند که تقریبا نیمی ‌از آن‌ها دارای تابعیت آلمان هستند.

 فعالیت مساجد و گروه‌های سَلفی در صورتی که مغایر قانون اساسی تشخیص داده شوند می‌توانند ممنوع اعلام شوند. در آخرین مورد فعالیت ‌گروه “دین واقعی” به رهبری “ابراهیم ابونقی” در شهر کلن ممنوع اعلام شد.

به گزارش دویچه وله؛ طبق اعلام وزارت امور داخلی ایالت نورد راین وست فالن، ۷۵۰ نفر از این سَلفی‌ها آمادگی دست زدن به اعمال خشونت‌آمیز دارند. بنا‌بر ارزیابی سازمان‌های امنیتی از این تعداد ۲۵۰ نفر “خطرناک” و “دارای توانایی انجام عملیات تروریستی” هستند.