طراح بمب‌گذاری الخُبَر چگونه به دام افتاد؟

0
244

گزارش تصویری از کیهان لندن ، بیژن فرهودی در گفتگویی با فرامرز دادرس کارشناس اطلاعاتی در فرانسه