ضرب و شتم شدید پزشک دربند، دکتر اسدالله اسدی در ششمین روز اعتصاب غذا در بند ٢۴٠

0
611

دکتر اسدالله اسدى، پزشک ۵٣ ساله و زندانى سیاسى بند ٣۵٠ اوین، در ششمین روز از اعتصاب غذاى خود، توسط افسر نگهبان بند ٢۴٠ زندان اوین، با شوکر برقى مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

طبق اخبار دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان از تارنمای سودویند، دکتر اسدالله اسدى پیشتر در روز چهارشنبه ١١ دى ١٣۹٢، در اعتراض به ادامه بازداشتش علیرغم پایان دوره محکومیت، دست به اعتصاب غذا زد و نامبرده ظهر همان روز به بند ٢۴٠ زندان اوین منتقل شد.

منابع آگاه به “سودویند”، گزارش داده اد که روز یکشنبه ١۵ دى سال جارى، پس از اعتراض و فریادهاى دکتر اسدى در بند ٢۴٠ که در اعتراض به ادامه بازداشت و انفرادى انجام مى شد، توسط افسر نگهبان بند مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است.

از وضعیت جسمانى ایشان پس از این یورش، خبرى در دست نیست.

دکتر اسدى روز چهارشنبه در نامه اى به آقاى جعفرى دولت آبادى، دادستان عمومى و انقلاب، در خصوص دلائل آغاز اعتصاب غذاى خود نوشت:

به: دادستان عمومى و انقلاب تهران، آقاى جعفرى دولت آبادى

از آنجایى که حکم حبس من در مورخه ١١آذر ١٣۹٢ به اتمام رسیده و تا به امروز آزاد نشده ام، و به علت مشکلات عدیده خانوادگى و عدم رسیدگى مسئولین مربوطه، از صبح روز چهارشنبه١١ دى ١٣۹٢، اعلام اعتصاب خشک کرده ام و از آنجایى که داروهاى قلبى، و نیز مصرف داروهاى اعصاب و روان، هرگونه اتفاقى از نظر جسمى و هر اتفاقى از نظر اعصاب و عواقب آن بر عهده داستان، معاون دادستان آقاى خدابخشى و مسئول اجراى احکام آقاى نصیرزاده میباشد.

 

و نیز هر اتفاقى از بابت این ناراحتى براى پدر ٨۵ ساله ام که عمل جراحى قلب انجام داده و نیز مادر ٨٠ ساله ام که دوبار سکته کرده، مسئولیت همه آنها با شماهاست.

گفتنى است پیشتر دکتراسدالله اسدى داغداغان، روز ۲۳ تیر ۸۹ از سوى ماموران امنیتى در تبریز بازداشت شد، وى پس از تحمل ۵ ماه حبس در سلولهاى انفرادى اداره اطلاعات تبریز به تهران منتقل شده و ۴ ماه دیگر را نیز در انفرادى بندهاى ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین به سر برد.

240 Evin

این پزشک ۵۳ ساله آذربایجانى به دلیل فشارهاى روانى و جسمانى که در طول مدت بازداشت از سوى بازجویان و ماموران امنیتى به وى اعمال گشته از ناراحتى عصبى، قلبى، گوارشى، دهان، دندان و ضعف بینایى و آرتروز گردن رنج مى برد.

این فعال آذربایجانى به اتهام همکارى با دول متخاصم، و ظاهرا عضویت در حزب خلق مسلمان، از سوى شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضى صلواتى، به ۱۰ سال حبس تعزیرى محکوم گردید.این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال کاهش یافت.

پیش از این نیز در سال ۱۳۷۳ شمسى، نامبرده به اتهام عضویت در حزب خلق مسلمان، از ادامه فعالیت در آموزش و پرورش منع گردید.

نامبرده سالیان سال، داوطلبانه با حضور در روستاهاى منطقه قره داغ به ویزیت و مداواى بیماران به صورت رایگان مى پرداخت.

اهالى منطقه قره داغ، به دلیل خدمات انسان دوستانه این پزشک، با تهیه طومارى از ۸۰ روستا، ضمن اعتراض به حکم صادره، خواستار آزادى هر چه سریعتر وى شده بودند.

حس قدردانى که سالها بعد نیز فراموش نشد و دکتر اسدى که پس از ۳ سال حبس براى اولین بار از زندان خارج شده بود، در میان استقبال اهالى داغداغان وارد روستاى داغداغان شد. ساعت ۶ صبح روز پنجشنبه ۲ آبان ۹۲، وى با استقبال گرم دوستان در محله عباسى تبریز روبرو گشت.

ساعت ۱۱ ظهر همان روز، در میان ازدحام اهالى قره داغ، بخصوص روستاى داغداغان به منزل شخصى خود در شهرک باغمیشه تبریز عزیمت نمود.

اما نهایتا علیرغم اتمام دوران محکومیت، پزشک نامبرده مجددا به زندان فراخوانده شده و اکنون در انفرادی و در اعتصاب غذا به سر می برد.