ضرب وشتم یکی از زندانیان عقیدتی اهل سنت در زندان مرکزی بندرعباس

0
296

 بنابه گزارشات رسیده ضرب و شتم وحشیانه و انتقال زندانی عقیدتی اهل سنت احمد محمدی چمردانی به بند ۲ زندان مرکزی بندرعباس محل نگهداری مجرمین خطرناک.

روز پنجشنبه ۳۰ آبان ماه زندانبانان ولی فقیه بدون هیچ دلیلی به بند منحل شده زندانیان سیاسی یورش بردند و زندانی عقیدتی اهل سنت احمد محمدی چمردانی ۴۰ ساله را در مقابل چشمان بهت زده سایر زندانیان سیاسی و عادی مورد ضرب و شتم و رفتارهای وحشیانه قرار داده و به وی دست بند و پابند زدند. آنها همچنین دائما این زندانی عقیدتی را مورد ضرب و شتم قرار می دادند.

زندانی عقیدتی اهل سنت احمد محمدی چمردانی در اثر این ضرب و شتم از چند ناحیه دچارجراحاتی گردید و سپس او را به بند ۲ زندان مرکزی بندرعباس محل نگهداری مجرمین عادی و خطرناک منتقل کردند.

زندانی عقیدتی اهل سنت احمد محمدی چمردانی ۴۰ ساله ازاهالی جزیره قشم می باشد. حدودا ۲ سال و نیم پیش با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر گردید و چندین ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت تا او را وادار به اعتراف علیه خود نمایند. او از هموطنان اهل سنت جزیره قشم می باشد.پس از مدتی وی را به زندان گوهردشت کرج تبعید نمودند و در حدود ۱سال و نیم در آنجا زندانی بود و بعد از آن او را مجددا به زندان مرکزی بندرعباس منتقل کردند.

افردای که زندانی عقیدتی را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار دادند، به قرار زیر می باشد: رضا محمودی رئیس بازرسی زندان معروف به حاج محمودی از شکنجه گران قصی القلب زندان، محمد براری مسئول طلاعات زندانهای استان هرمزگان ، کشتکار رئیس اطلاعات زندان و فردی به نان آرش مرادی از شکنجه گران زندان مرکزی بندرعباس.

رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای برای مشروعیت بخشیدن به سرکوب هموطنان اهل سنت، آنها را تحت اتهاماتی دروغین مانند سلفی،وهابی و اعضای القاعده دستگیر ، محاکمه و به احکام سنگین محکوم می کند و در شکنجه گاه ها علنا به آنها می گوید شما باید بهای شیعه ها (تروریستهای وابسته به ولی فقیه در دیگرکشورها) در عراق ، بحرین و سوریه را بدهید.

ادیان، مذاهب و اقوام ایرانی تحت عناوین مختلف دستگیر، شکنجه ،به احکام سنگین اعدام و زندانهای طولانی مدت محکوم می شوند. رژیم ولی فقیه با سرکوب اقوام ، ادیان و مذاهب ،یکپارچگی کشور ایران را مورد تهدید جدی قرار داده است.آخوندهای ولی فقیه با انتشار کتابها،سخنرانی بر روی منابر تبعیض شدید مذهبی در جامعه را ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، سرکوب وحشیانه اقوام، ادیان و مذاهب در ایران توسط رژیم ولی فقیه را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲ آذر۹۲ برابر با ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه ادیان سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل