ضرب وشتم وحشیانه یک زندانی سیاسی بجای درمان وی

0
150

بنابه گزارشات رسیده  صبح دیروز زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی که برای درمان به بهداری زندان مرکزی زاهدان مراجعه کرده بود مورد ضرب و شتم وحشیانه مسئولین بهداری زندان قرار گرفت.

روز شنبه ۲۷ مهرماه زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی جهت درمان بیماری اش که در اثر شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات به آن مبتلا شده است به بهداری زندان مراجعه نمود ولی یوسفی رئیس بهداری و فردی به نام عبدالحمید محمدیان او را به یکی از اتاقهای بهداری زندان برده و بجای درمان وی، او را با مشت و لگد شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در اثر این ضرب و شتم های وحشیانه، زندانی سیاسی ایرج محمدی از ناحیه قفسه سینه دچار آسیب گردیده و تنفس وی دچار مشکل حاد شده است .

زندانی سیاسی ایرج محمدی پس از پایان ضرب و شتم وحشیانه به منظور شکایت علیه این افراد به غلامی رئیس اطلاعات زندان مراجعه نمود و شکایت خود را به صورت کتبی به وی داد. اما غلامی شکایت وی را نپذیرفت و با تهدید به او گفت: که تو حق نداری علیه مسئولین زندان شکایت کنی.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ضرب وشتم وحشیانه زندانی سیاسی ایرج محمدی را بجای درمان وی محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۷مهر۱۳۹۲ برابر با ۱۹ اکتبر۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل