صدور حکم ضدبشری اعدام علیه یک زندانی سیاسی هموطن بلوچ در زندان مرکزی زاهدان

0
158

بنابه گزارشات رسیده  صدور حکم ضد بشری اعدام علیه زندانی سیاسی محمد حسین ریگی در زندان مرکزی زاهدان .

اواخر هفته گذشته حکم ضد بشری اعدام زندانی سیاسی محمد حسین ریگی ۲۳ ساله که توسط مه گلی رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان صادر شده بود به وی در زندان ابلاغ گردید. بنابه گفته یکی ازبستگانش وی هنوز محاکمه نشده بود و تحت بازپرسی قرار داشت و بدون محاکمه در دادگاه ،حکم اعدام وی صادر شده است.

زندانی سیاسی محمد حسین ریگی حدودا ۷ ماه پیش با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل پدرش در شهر سراوان دستگیر و به اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد. او ۴ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.بازجویان وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی وی را وادار به اعترافات تلویزیونی علیه خودش نمودند. این زندانی سیاسی در بند ۴ زندان مرکزی زاهدان زندانی است.

تمامی احکام اعدام در استان سیستان و بلوچستان علیه هموطنان بلوچ و اهل تسنن توسط مه گلی رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان از جنایتکاران علیه بشریت صادر می شود و هنگام اعدام وی در پای چوبه دار زندانیان سیاسی هموطن بلوچ حضور دارد.

در طی چند هفته گذشته حداقل ۶ زندانی هموطن بلوچ در زندان مرکزی زاهدان به اعدام محکوم شده اند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، صدور احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی هموطن بلوچ را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه های کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۶دی ۹۲ برابر با ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل