صدور حکم ضدبشری اعدام ، شکنجه و افزایش فشار بر علیه زندانیان سیاسی و عادی

0
231

نا به گزارشات رسیده  صدور حکم اعدام ، شکنجه و افزایش فشار بر زندانیان سیاسی و عادی و فعالین توسط بازجویان وزارت اطلاعات و  دادستانی رژیم ولی فقیه در زندان زاهدان.

در طی روزهای اخیر حکم ضد بشری  اعدام زندانی سیاسی اسماعیل شه بخش توسط دیوان عدالت اداری رژیم ولی فقیه تایید شد. این زندانی سیاسی که ۳۰ سال سن دارد۲ سال پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و در داداگاه نمایشی اولیه نیز به حکم غیر انسانی اعدام محکوم شد. و همزمان زندانی سیاسی دیگری بنام عبدالحکیم چاکرزهی تقریبا ۲۸ ساله ۸ روز است که به بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است.

ماموران وزارت اطلاعات این زندانی سیاسی را قبل از انتقال به بند قرنطینه تحت شدیدترین شکنجه های غیر انسانی قرار داده اند به طوریکه در سرمای زمستان وی را لخت کرده و بر روی او آب سرد ریخته اند و شکنجه جسمی کرده اند.

بند قرنطینه این زندان فاقد هر گونه امکانات اولیه انسانی است.این زندانی سیاسی ۱۹ ماه پیش دستگیر شده است.

بدنبال افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی هموطن بلوچ زندانی سیاسی محمدجان عزیزی  ۲۱ ساله که در هنگام دستگیری مورد اصابت گلوله ماموران قرار گرفته و از ناحیه دست راست مجروح شده است بدون درمان به حال خود رها شده به طوریکه دست وی دچار عفونت شده است. این زندانی سیاسی در بند ۲ بند جوانان زندان مرکزی زاهدان بسر می برد.

زندانی دیگری که بدلیل شکنجه های جسمی و وحشیانه در شرایط حاد جسمی در زندان زاهدان بسر می برد و از هر گونه درمان محروم است احمد حسین باویز ۱۹ ساله است که در هنگام دستگیری زیر ۱۸ سال سن داشته و به ۱۲ سال زندان محکوم شده است. وی ۳ سال است که در بند جوانان بند ۲ زندان مرکزی زاهدان با شرایط وخیم جسمی بسر می برد.