صدور احکام ضدبشری اعدام ومحکومیتهای سنگین زندان علیه ۵ زندانی سیاسی

0
527

در هفته گذشته دادگاه انقلاب ولی فقیه که وظیفه آن سرکوب خونین مردم ایران است علیه پنج تن از زندانیان سیاسی پس از ۲۸ ماه بلاتکلیفی در شکنجه گاه های اطلاعات سپاه پاسداران و زندان مرکزی  زاهدان احکام سنگین زندان و ضدبشری اعدام  صادر نمود .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اسامی این پنج زندانی سیاسی و احکامی که علیه آنها صادر شده است به قرار زیر است:

۱ـ جاوید دهقان حدودا ۲۷ ساله، وی در شهر ایرانشهر دستگیر شد و ۳ ماه در اطلاعات سپاه پاسداران تحت شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی قرار داشت ، بعد از آن به بند ۳ زندان زاهدان منتقل گردید، او پس از ۲۸ ماه بلاتکلیفی به حکم ضدبشری اعدام محکوم شده است.

۲ـ محمود کلکلی حدودا ۲۶ ساله ، از ساکنین ایرانشهر که ۲۸ ماه در بند ۳ زندان زاهدان در بلاتکلیفی بسر برد .او به حکم سنگین  ۱۵ سال زندان محکوم شده است.

۳ـ امید ایمانی ۲۳ ساله ، از ساکنین ایرانشهر که ۲۸ ماه در بند ۲ زندان زاهدان در بلاتکلیفی بسر برد .او نیز به حکم سنگین  ۱۵ سال زندان محکوم شد.

۴ ـ علیرضا بمپوری ۲۵ ساله، ، از ساکنین ایرانشهر که ۲۸ ماه در بند ۱ زندان زاهدان در بلاتکلیفی بسر برد .او به حکم سنکین  ۱۵ سال زندان محکوم شد.

۵ ـ عبدالحمید بلوچ زهی ۲۵ ساله ، از ساکنین ایرانشهر که ۲۸ ماه در بند ۱ زندان زاهدان در بلاتکلیفی بسر برده است به حکم سنکین  ۱۵ سال زندان محکوم شد.

،