صدور احکام زندان علیه ۲ خانواده زندانی دهه ۶۰ تنها به صرف شرکت در مراسم خاکسپاری جانباختگان راه آزادی

0
136

بنابه گزارشات رسیده  صدور احکام غیر قانونی و غیر انسانی زندان علیه ۲ خانواده از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ به صرف اینکه در مراسم خاکسپاری شهید راه آزادی مردم ایران علی صارمی شرکت نموده اند.

طی چند روز گذشته شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که رئیس آن فردی به نام پیرعباسی و از عوامل وزارت اطلاعات است علیه ۲ خانواده زندانی سیاسی دهه ۶۰ احکام غیر قانونی و غیر انسانی زندان صادر نمود . احکام غیر قانونی علیه خانم اکرم سنجری، دینا کریمی و فرزندش حنیف عطارزاده صادر شده که هر کدام از آنها به ۲ سال زندان محکوم شده اند.

میلاد یزدان نژاد نیز که هنوز به سن قانونی نرسیده قرار است بزودی در دادگاه اطفال مورد محاکمه قرار گیرد .

خانواده سنجری و کریمی ۲۱ مهرماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به دلیل شرکت در مراسم تشیع و خاکسپاری شهید راه آزادی مردم ایران علی صارمی و داشتن رسیور ماهواره در منزل مورد محاکمه قرار گرفتند.

خانم اکرم سنجری ۵۶ ساله و از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ می باشند و ۳ برادر ایشان به نام های ابراهیم ، حسین و حسن در دهه ۶۰ اعدام شدند. در حال حاضر یکی از فرزندان وی ،دانشجوی زندانی میثاق یزدان نژاد از سال ۱۳۸۶ در زندان گوهردشت کرج زندانی می باشد.

خانم دینا کریمی از زندانیان دهه ۶۰ می باشد که می بایست تنها به دلیل شرکت در مراسم خاکسپاری شهید راه آزادی مردم ایران علی صارمی همراه با فرزندش ۲ سال در زندان بسر ببرد.

رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و قوه قضاییه وی حتی برای کسانی که در مراسم خاکسپاری و تشیع پیکر شهیدان راه آزادی شرکت می کنند احکام غیر قانونی و غیر انسانی زندان صادر می کند و از این طریق سعی دارد فضای رعب و وحشت را در جامعه حاکم نماید.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، محاکمه و صدور احکام غیر قانونی زندان تنها به صرف شرکت در مراسم خاکسپاری شهیدان راه آزادی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه های جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۳ آذرماه ۹۲ برابر با ۴ دسامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل