صدها کودک به همراه مادران خود در زندان های ایران زندگی می کنند

0
323

شهیندوخت مولاوردی، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، در حاشیه جلسۀ شورای اجتماعی کشور گفته است که هم اکنون حدود ٢٠٠کودک همراه با مادران‌شان در زندان‌های ایران به سر می برند. به گفتۀ او در این میان ٢٠ کودک تنها در ندامتگاه شهر ری زندگی می کنند.

معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، وضعیت زنان زندانی در ایران را مطلوب ندانسته و خواستار توجه به وضعیت آنان شده است. او برای بهبود این وضعیت از جمله خواستار راه اندازی مهدکودک در زندان های کشور با اتکا به کمک های خیریه شده است.

شهیندوخت مولاوردی، در جای دیگری از سخنانش گفته است: به دلیل طرد اجتماعی و خانوادگی، زنان پس از آزادی از زندان، بیشتر از مردان به زندان بازمی گردند و آمار زنان زندانی در زمستان افزایش می یابد.