صادق زیباکلام: نظامِ سلطنتیِ موروثی، شاهکار دموکراسی است…

0
338

صادق زیباکلام در آخرین پست خود در تاربرگ فیسبوک خود نوشت:

در انگلستان، نظام پادشاهی است و فرمانده کل قوا، پادشاه یا ملکه است؛ اما این نظامِ سلطنتیِ موروثی، شاهکار دموکراسی است…

در ادامه نوشتار صادق زیباکلام را درباره حکومت دموکراسی و نظام پادشاهی می‌خوانید.

در انگلستان، نظام پادشاهی است و فرمانده کل قوا، پادشاه یا ملکه است؛ اما این نظامِ سلطنتیِ موروثی، شاهکار دموکراسی است…;
آنچه که محتوای دمکراسی در یک نظام را تعیین می کند شکل آن نظام نیست. اولین شرط دموکراسی، «عزل و نصب حکومت به دست مردم»، دوم «محدود بودن قدرت حکومت» و شرط سوم، پاسخگو بودن دولت در قبال سیاست‌هایی است که آن را دنبال و اجرا می‌کند
.
در انگلستان، نخست وزیر، رهبر حزبی است که در انتخابات مجلس اکثریت می آورد اما در آمریکا رییس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. دموکراسی در این کشور هم شاهکار است. اگر بگویید که ما نظامی را طراحی کرده‌ایم که سه شرط دموکراسی را دارد، اسم و شکل آن مهم نیست