شیوه جدید مدیریت در رابطه با تغییر روند زندگی آینده زندانیان محکوم به حبس ابد و محکومانی با حبس کوتاه در دوران روحانی

0
156

جنایت تا به کجا…!؟

مدیر کل زندانهای استان گیلان و ریاست زندان مرکزی رشت برای تغییر نحوه زندگی زندانیان دست به ابتکاری جدید زدند.

پس از تحلیف ریاست جمهور حسن روحانی نحوه جدیدی از نوع مدیریت در رابطه با تغییر روند زندگی آینده زندانیان محکوم به حبس ابد و محکومانی با حبس کوتاه مدت پدید آمد.

در این روش پس از به دار آویختن یک زندانی محکوم به اعدام و مرگ زندانی،تعدادی از زندانیان محبوس در بندهای زندان لاکان را برای مشاهده عاقبت اعمال خلاف به محل اعدام برده و این صحنه را به نمایش میگذارند.

مطمئناً باید بابت این ابتکار عمل به آقای طوسی (مدیر کل) و آقای مرادی (رئیس زندان) تبریک گفت.