شیمون پرز درگذشت

0
111

شیمون پرز، رئیس جمهوری سابق اسرائیل بعد از مدتی بیماری سه شنبه شب در سن ۹۳ سالگی درگذشت.

رسانه های اسرائیلی پیش از این از وخامت شدید حال پرز خبر داده بودند.

وی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ به مدت هفت سال ریاست جمهوری اسرائیل را برعهده داشت. پرز در پست هایی همچون نخست وزیری، وزیر امور خارجه و وزیر جنگ اسرائیل نیز حضور داشت.