شیخک ها زیر فشار شیخ المشایخ قرار دارند؛ فرامرز دادرس،کارشناس اطلاعاتی

0
215

برتری جویی سعودی ها در خاورمیانه و خلیج فارس، کشور های عربی همسایه خود را نیز تهدید می کند. شیوخ کشور های همسایه عربستان زیر فشار آمریکا و اسرائیل ناچار به فرمانبرداری از سیاست های شیخ المشایخ سعودی ( شاه عربستان) می باشند ولی این ماجرا نمی تواند ادامه یابد.

اغلب کشور های واقع در شبه جزیره عربستان از سیاست های کنونی سعودی ها نگرانند و تنش روز افزون میان سعودی و ایران را مخّل امنیت و آرامش خود در خلیج فارس می دانند و از این روی شکاف و اختلافاتی که سال های دراز میان اعراب خلیج فارس احساس می شد پس از بحران قطر به روشنی دیده می شوند.

کمک های لجیستیکی، اطلاعاتی، مستشاری و تسلیحاتی آمریکا و دیگر هم پیمانان عربستان به این کشور نتوانست آل سعود را در جنگ یمن پیروز گرداند. هم اکنون حوثی ها پس از حزب الله لبنان و عراق، بیخ گوش سعودی ها به حزب الله سوم تبدیل شده اند.

یمن دیگر حیاط خلوت عربستان نیست، بلکه به دشمنی سرسخت بیخ گوش شیوخ سعودی تبدیل شده است. یمن با کمی اختلاف جمعیت پس از عربستان سعودی پر جمعیت ترین کشور شبه جزیره عربستان است و تنها جمهوری در این شبه جزیره می باشد.

سعودی ها برای خرد کردن و به زانو درآوردن قطر به هر کاری دست زدند ولی قطر می تواند با تکیه به ایران و ترکیه دو قدرت نظامی منطقه و به پشتیبانی ضمنی عمان و کویت از این بحران پیروز بیرون آید.

روابط کویت و عمان با ایران در سطوح بسیار خوبی می باشند و این باعث نگرانی و خشم مقامات سعودی شده است. بحران قطر می تواند به دوقطبی شدن سیاست میان اعراب خلیج فارس منجر شود و اگر چنین شود ایران دست بالا را خواهد داشت.

عربستان سعودی بازی خطرناک و از پیش بازنده ای را آغاز کرده است و در پناه حمایت های آمریکا، مصر و اسرائیل پیش از یک جنگ احتمالی با ایران احساس پیروزی می کند. تحریکات عربستان علیه ایران با کشتن صد ها تن از حجاج ایران در گذشته، استخدام مزدورانی در میان گروه های اپوزیسیون ایران و جدایی طلبان قومی به هدف کشاندن جنگ به درون ایران، بازداشت قایق های ماهیگیری ایرانی در آب های خلیج فارس و کشتن یک ماهیگیر ایرانی به تازگی باعث نفرت هر چه بیشتر مردم ایران علیه شیوخ سعودی خواهد شد و علیرغم میل واقعی اکثریت ایرانیان، این مردم را ناچار به صف آرایی پشت رژیم جمهوری اسلامی خواهد کرد.

بلند پروازی های پسر جوان، بی تجربه و بلند پرواز شیخ المشایخ عربستان ازآغاز روی کار آمدن این شیخ سالخورده و بیمار موقعیت خاندان سعودی را به خطر انداخته و می تواند زمینه ساز شکاف های بیشتری میان اعضای خاندان آل سعود شود و سقوط رژیم قرون وسطایی سعودی را جلو اندازد.

بیستم ژوئن ۲۰۱۷