شکنجه وحشیانه زندانیان سیاسی بلوچ برای گرفتن اعترافات تلویزیونی و مستند سازی توسط اطلاعات سپاه پاسداران

0
120

بنابه گزارشات رسیده انتقال زندانی سیاسی هموطن بلوچ محمود شه بخش به سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه برای گرفتن اعترافات تلویزیونی و مستند سازی به منظور زمینه سازی برای اعدام زندانیان سیاسی هموطن بلوچ در زندان زاهدان .

زندانی سیاسی محمود شه بخش ۲۲ ساله ۸ روز پیش از زندان زاهدان به سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه پاسداران زاهدان منتقل گردید. او تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات سپاه قرار دارد تا وی را وادار به اعترافات تلویزیونی به منظور مستند سازی برای زمینه سازی و مشروعیت بخشیدن به اعدام زندانیان سیاسی هموطن بلوچ که در زندان زاهدان هستند.

زندانی سیاسی محمود شه بخش بهار ۹۱ در زاهدان دستگیر شد و چند ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت تا اینکه او را به بندهای عمومی زندان زاهدان منتقل کردند.

پیش از این بازجویان اطلاعات زندانیان سیاسی میثم چندانی و محمد حسین ریگی را به منظور گرفتن اعترافات تلویزیونی برای مستند سازی به اطلاعات سپاه پاسداران منتقل کردند و چندین روز تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان اطلاعات سپاه قرار داشتند تا آنها را وادر به اعترافات تلویزیونی به منظور مستند سازی نمایند.

علیرغم اینکه آنها چندین روز که به بند عمومی بازگردانده شده اند هنوز آثار شکنجه بر بدنشان عیان است و از تبعات آن رنج می برند.

همچنین زندانی سیاسی عبدالمالک میر بلوچ زهی معروف به حمزه ریگی ۲۹ ساله با وضعیت بسیار وخیم که قادر به حرکت کردن نیست و به صورت درازکش بر روی تخت است از شکنجه گاه وزارت اطلاعات زاهدان به بهداری زندان که فاقد امکانات اولیه درمانی است منتقل کردند و از آن روز تا به حال در اتاق ویژه ای قرار دارد و تنها مامورین وزارت اطلاعات در آنجا حضور دارند و هیچکسی حق ورود به این اتاق و یا دیدار با وی را ندارد.

زندانی سیاسی عبدالمالک میر بلوچ زهی سال ۱۳۸۸ در زاهدان دستگیر و تا ۶ بهمن ماه ۹۲ در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه ها جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. او از سال ۱۳۸۸ هیچ تماس و یا ملاقاتی با خانواده اش نداشته است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تشدید فشارها و شکنجه های غیر انسانی برای گرفتن اعترافات تلویزیونی به منظور مستند سازی ومشروعیت بخشیدن و زمینه سازی برای اعدام زندانیان سیاسی هموطن بلوچ را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به اعدام در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به دادگاه جنایی بین المللی است

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۳۰ بهمن ۹۲ برابر با ۱۹ فوریه ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل