شکنجه هولناک مادر و دختران و زنده ماندن معجزه آسا پس از ۲۱ روز شکنجه

0
589

در گزارش مصور ایسنا به مسئله ای جدی و آسیب اجتماعی پرداخته می شود که گویی هیچگاه این زخم قصد التیام ندارد. مقوله ای با محوریت آزار زن و با چاشنی کودک آزاری.

آنهم از سوی مردی که خود را همسر و پدر دو فرزند می داند.خبری بهت آور از عمق سنگ دلی و قساوت موجود بی مایه که در حقیقت نام همسر و پدر برایش زیبنده نیست.جانوری که تحت تأثیر مواد مخدر دست به جنایتی هولناک زده است. موضوع این واقعه از این قرار است:

اعظم زنده است. اعظم پس از ۲۱ روز شکنجه توسط شوهرش، هنوز زنده است؛ او و دخترانش ۲۱ روز غذا نخوردند اما هنوز زنده‌اند. هدیه و هانیه دختران ۵ و ۷ ساله او هنوز زنده‌اند اما دیگر هیچوقت از صدای زنگ خانه خوشحال نمی‌شوند.

اعظم هر شب همه‌ی ۲۱ روز شکنجه را در خاطراتش مرور می‌کند، مرور می‌کند که چگونه شوهر معتادش توانست او را با چاقو آزار دهد، مرور می‌کند آن زمان که آب را به زور در دهانش می‌ریخته و دیگر می‌توانسته نفس بکشد.

او هر شب که می‌خوابد به یاد شب‌هایی می‌افتد که درون یک صندوق فلزی دربسته و بدون اکسیژن و پاهایش می‌سوخته چون شوهرش زیر صندوق آتش روشن می‌کرده است. اعظم می‌خواهد بخوابد اما خیال دخترانش نمی‌گذارد.

او هنگام نفس کشیدن به یاد لحظه می افتد که شوهرش در حال خفه کردن دخترش بود. به یاد شکسته شدن فک هانیه با ضربات وحشیانه شوهرش.محل زندگی اعظم و دخترانش در مشهد است.

در روزهای آینده از وضعیت این زن و دختران رنجدیده اخبار بیشتری منتشر خواهد شد. با امید به اینکه خبرها حاوی نکات مثبت و امید بخش باشد.

156788_583 156792_586 156794_345 156795_469 156796_156 156797_681 156798_144 156800_190 156802_315 156803_672 156804_289