شکنجه های وحشیانه ۲ زندانی سیاسی هموطن بلوچ در بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان

0
97

بنابه گزارشات رسیده انتقال ۲ زندانی سیاسی هموطن بلوچ به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان و مورد شکنجه های غیر انسانی قرار دادن آنها .

زندانی سیاسی جابر ریگی ۲۵ ساله که ۶ ماه پیش به دلایل واهی دستگیر و بصورت بلاتکلیف در زندان بسر می برد به دلیل اعتراض به شرایط غیر انسانی بند۲ و خواستار انتقال به بند دیگری برای قرار گرفتن در کنار زندانیان سیاسی شده بود اما بجای رسیدگی به شرایط و وضعیت این زندانی بدستور غلامی رئیس اطلاعات زندان و خسروی رئیس زندان یک ماه پیش او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه منتقل نمودند . در اثر ضربات وارده به وی در سلول انفرادی سر او آسیب دیده و دچار خونریزی گردیده است اما زندانبانان از خارج کردن او از سلولهای انفرادی و انتقال وی به بهداری برای درمان خوداری می کنند.

۶ اسفند ماه نیز زندانی سیاسی خالد شه بخش ۳۳ ساله، وضعیت و شرایط حاد و غیر انسانی خود را با خسروی رئیس زندان و غلامی رئیس اطلاعات زندان در میان گذاشته بود که با برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی و نهایتا انتقال وی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان منجر گردید.

به محض انتقال به سلولهای انفرادی بند قرنطینه اقدام به اعتصاب غذا نمود. پاسداربندها در سلولهای انفرادی او را مورد شکنجه جسمی و روحی قرار دادند این شکنجه ها به حدی شدید بود که منجر به بالا آوردن خون ودفع خون از مجاری ادرار در وی شده است.

زندانی سیاسی خالد شه بخش بیش از ۵ سال است که در زندان زاهدان بصورت بلاتکلیف زندانی است. او نزدیک به ۷ ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.

انتقال به سلولهای انفرادی و شکنجه های جسمی و روحی در زندان زاهدان علیه زندانیان سیاسی با دستور بازجویان وزارت اطلاعات صورت می گیرد . خسروی رئیس زندان و غلامی رئیس اطلاعات زندان مجری دستورات آنها برای انتقال به سلولهای انفرادی ، شکنجه های جسمی و عدم درمان زندانیان سیاسی هستند.

فشارها و اذیت و آزارها،انتقال به سلولهای انفرادی و شکنجه های جسمی و روحی علیه زندانیان سیاسی در هفته های اخیر شدت گرفته است

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان و مورد شکنجه های جسمی و روحی قراردادن آنها که منجر به وادار کردن آنها به اعتصاب غذا می شود را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ برابر با ۴ مارس ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل