شکل ظاهر زیردریایی «هاسکی» روسیه

0
160

طراحی زیردریایی نسل پنجم روسیه به پایان رسید.

آلکسی رحمانوف رئیس کارخانه کشتی سازی روسیه اعلام نمود که طراحی و تعیین شکل بدنه زیردریایی نسل پنجم «هاسکی» به پایان رسیده است.

به گفته وی، چند نمونه پیشنهاد شده بود و حالا باید بهترین گزینه انتخاب شود. هم اکنون طراحی ویژگی های تاکتیکی — فنی زیردریایی جریان دارد. باقی چیزها در باره «هاسکی» اسرار نظامی هستند که فاش نمی شوند.

اطلاعات کمی در باره زیردریایی چند منظوره نسل پنجم «هاسکی» فاش شده است. اما گفته شده است که این زیردریایی مجهز به سامانه موشکی جدیدی با موشک های کروز هیپرسونیک «سیرکون»خواهد بودکه اولین بار در فوریه ۲۰۱۱ در رسانه ها از آن یاد شد. علایم مشخص،«ار کا-۳ کا-۲۲» و موشک ها-۳ ام ۲۲ خواهند بود.

به گزارش اسپوتنیک، ویکتور بورسوک معاون فرمانده کل نیروی دریای روسیه در امور تسلیحات اعلام کرده بود که ساخت زیردریایی نسل پنجم از نوع «هاسکی» یکی از برنامه های تسلیحاتی ۲۰۲۵-۲۰۱۸ فدراسیون روسیه خواهد بود.