شکایت ٢۶ زندانی سیاسی بند ٣۵٠ از عاملان حادثه

0
137

٢۶ تن از زندانیان بند ٣۵٠ اوین که در جریان بازرسیِ خشونت بار روز ٢٨ فروردین ماه مجروح شده بودند با تنظیم شکایت‌نامه‌ای، ضمن گزارش اعلام جرم خواستار «مجازات عاملان و مسببان» این حادثه شدند.

به گزارش پایگاه اینترنتی “کلمه”، در متن این شکایت‌نامه که خطاب به دادستان تهران ارسال شده آمده است: «متأسفانه تمام کسانی که بطور قانونی مکلف به ارائه گزارش و تأیید صدمات وارده هستند، با علم و آگاهی و از روی عمد با عاملان جرم مشارکت کرده و در مقابل خواسته های زندانیان سکوت می نمایند».

بیش از دو هفته از حمله مأموران زندان اوین به بند ٣۵٠ می گذرد و به گزارش پایگاه “کلمه” این شکایتنامه در روز ششم اردیبهشت ماه به دفتر دادستان تهران ارسال شده است.

در این شکایت‌نامه با اشاره به عدم پیگیری این حادثه از سوی مسئولان، تأکید شده است: «در این مدت چیزی جز اتلاف وقت برای بهبود مصدومان و از بین رفتن آثار و علائم ضرب و جرح صورت نگرفته است».

افرادی چون عماد بهاور، امید بهروزی، یاشار دارالشفا و اکبر امینی ارمکی از امضاکنندگان این شکایت نامه هستند.

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز که در حصر خانگی به سر می برد، در دیدار با فرزندان خود، در پیامی تاکید کرد: در طول مدت حصر تلاش شده است هیچ گونه نوشته یا پیام مکتوب و یا نامه و روزنامه ای به دست ما نرسد.

میرحسین موسوی تأکید کرد: با این وجود از پس دیوارها و حصارها، شعارهای خانواده های زندانیان که برای اعتراض در مقابل ریاست جمهوری تجمع کرده بودند را شنیده اند.

خانواده های زندانیان بند ٣۵٠ اوین روز دوم اردیبهشت به نشانه اعتراض نسبت به حمله به زندانیان سیاسی بند ٣۵٠ در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند تا صدای اعتراض خود را به حسن روحانی و اعضای هیأت دولت برسانند.

به گزارش “خبرگزاری فرانسه، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، در این ملاقات از برخوردهای صورت گرفته با زندانیان بند ٣۵٠ اوین ابراز تأسف نمودند.