شکايت دولت روحانی از ۱۳ نماينده مجلس

0
153

عزيز اکبريان٬ عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اعلام کرده که دولت حسن روحانی از ۱۳ نماينده مجلس به اين هيات شکايت کرده است.

آقای اکبريان گفته علت شکايت دولت از اين نمايندگان٬ تذکر آنها در مورد مديران دو تابعيتی در بدنه دولت بوده است.

وی افزوده اين شکايت در هيات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تذکرات نمايندگان در راستای انجام وظايف نظارتی آنها تشخيص داده شده است.

به گزارش دیگربان؛ اين نماينده مجلس اضافه کرده  شکايت قوا از يکديگر مناسب نیست و اگر نقدی وجود دارد بايد مطرح شود و همه چيز را نبايد به دادگاه کشاند.

نام هیچ‌یک از نمایندگانی که دولت حسن روحانی از آنها شکایت کرده٬ اعلام نشده است.