خانه شورولت مالیبو ۲۰۱۴ رونمایی شد.. 2014-Chevrolet-Malibu-front-side-view-623x413

۲۰۱۴-Chevrolet-Malibu-front-side-view-623×413

۲۰۱۴-chevrolet-malibu_100429243_l
۲۰۱۴-chevrolet-malibu-impala-comparo-600-001

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه