شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ یکشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۵۷ـ اختصاصی خبرنامه ملّی ایرانیان

0
370

ایران یاران گرامی،

این مجموعه اسناد می تواند حلقه های گمشده مربوط به شورش ۵۷ را پیش روی پژوهشگر قرار داده و در مواردی این نوشتارها یاد انسان را به زوایائی می کشاند که قدرت فکر را یاری رسیدن به آن قبل از مطالعه وقایع نیست.

این نوشتارها و نوشتارهائی از این دست، آزمونی است برای عبرت از خطاها، برای زنده شدن یادها و برای بیداری نسل که به این روزهای سیاه وطنش می اندیشد.

فرزاد س. نادری (ف . عاشق)

از نامه سرگشاده آیت الله خوانساری به نخست وزیر

… آقای بختیار، ملت مسلما ایران تحت رهبری آن نابغۀ بزرگ تشخیص قطعی داده که هر چه در این پنجاه سال سیاه، بر سرش آمده از این رژیم فاسد حاکم است و طبق تجربیاتش فهمیده که تا این رژیم پابرجاست، وضع ایران اصلاح نخواهد شد و دریافته که هرکس حاضر به ملت ایران خیانت کرده است. … راستی آقای بختیار ممکن است به اطلاع مردم برسانید که در این چند روز حکومت ملی شما که می گوئید ارتش هم در اختیار شماست، در سرتاسر ایران چند نفر کشته شده است. شما که قیام ملت را بحق شناخته اید، پس چرا کشتار ادامه دارد.

آیت الله خوانساری
آیت الله خوانساری

…همه می دانند که حضرت آیت الله العظمی خمینی برای تجدید عظمت اسلام قیام فرموده و می خواهند با به اجرا در آوردن دستورات حیات بخش دین مقدس اسلام مملکت اسلامی نمونه ای در دنیا ایجاد کنند که همه ملل اسلامی عالم از او سرمشق گیرند.

… و اگر کودتای نظامی بشود، ولو اینکه چند صد هزار نفر هم بکشند هیچ نتیجه ای جز جری تر شدن مردم در ادامه مبارزه ندارد و حتی اگر دولت های شرق و غرب به ایارن قشون بکشند، ملت آنقدر به مبارزه ادامه میدهد تا آن ها را از ایران بیرون کند و خودش بر مقدراتش مسلط شود.  (اطلاعات)

* روحانیون اعلام داشته اند شایعه تصویر امام خمینی بر ماه جعلیات است دستهائی برای خرافی جلوه دادن نهضت اسلامی در کار است.  (اطلاعات)

*امام خمینی: بر هر حکومت آتیه نظارت عالیه خواهیم داشت.  (اطلاعات)

49143_408

*داغترین بحث روز محافل سیاسی: چه کسانی در شورای انقلاب اسلامی هستند.

* کیهان: دکتر سنجابی از اعضاء دولت آینده است.

kayhan-24bahman57