شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۵۷

0
426

اختصاصی خبرنامه ملّی ایرانیان..

بازی کثیفی در جریان است. از آن بازی های زشت سیاسی و حکایت هایی که برای خواب غفلت گفته می شود. دو دوزه بازیهای چندش آوری که روزگاری کارساز افتاد و “مردم” را فریفت!

و من و تو وظیفه ملّی داریم که از هر فرصتی بهره جسته و به مطالعه و بررسی نشسته و به عنوان نسلی وام دار پرده تظاهر و فریبشان را بکنار زده و چهره منحوس خیانتکارانه شان را آشکار گردانیم.

شرممان باد از این خرقه آلوده خویش

گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم

فرزاد س. نادری (ف. عاشق)

نامه سرگشاده دکتر خلیل آذر (سردبیر پیام جبهه ملّی ـ عضو سابق جبهه ملّی) به شاپور بختیار

…دیو انقلاب از شیشه برگشت نخواهد کرد، مگر پس از رسیدن به آرمانهای ملی خود هر چه فوری از فوت فرصت با من تماس بگرید تا شما را روشتنر و بگویم قضیه از چه قرار است و نجات چیست.

خاکم به سر زغصه به سر خاک اگر کنم

خاک وطن که رفت چه خاکی بر سرکنم

…اینکه می کویند هنوز ارتش حرف خود را نزده و آخرین حرف با ارتش است اشتباه محض است. آخرین حرف با ملت است که با خونهای مقدس و خودشان کوچه و برزن و در و دیوار گلگون کرده اند.  (کیهان)

Yasser-Arafat-August-4-1929-November-11-2004

سازمان آزادیبخش فلسطین به امام خمینی پیشنهاد کمک کرد

بیروت ـ یونایتدپرس ـ به نقل از النهار:

…یاسرعرفات نمایندۀ ویژه به دیدار آیت الله خمینی فرستاد و از جنبش مخالفان ایران حمایت کرد و آمادگر سازمان آزادیبخش فلسطین را برای دادن هرگونه کمک ابراز داشت.

رهبر مذهبی شیعیان جهان در پاسخ از موضع سازمان آزادیبخش فلسطین قدردانی کرده و آمادگی خود را برای کمک به سازمان آزادیبخش فلطین در کلیه زمینه ها ابراز داشته است.  (کیهان)

139210222032041281903043بازرگان در اجتماع صدهزار نفری مردم آبادان

…استبداد همچنان در موضع خود باقی مانده است. ما ( جبهه ملّی به رهبری دکتر مصدق) ۲۷ سال قبل با بزرگترین امپراطوری جهان روبرو بودیم و توانستیم با منطق و قانون و ملی کردن منابع نفتی کمرش را بشکنیم.

…کاری که امروز روحانیت و روحانیت مبارز شیعه به رهبری زعیم عالیقدر حضرت آیت الله العظمی خمینی می کند از ۱۲ قرن پیش به این سوء سابقه ندارد.

…اعتصاب در ایران از فرهنگیان شروع و زنجیروار به تمام طبقات کشید تا به قله و حبقه اصلی و محکم خود یعنی سنعت نفت رسید (…) اکنون سر استبداد و گلوی آن در دست شما کارگران و کارکنان سنعت نفت است و باید آنرا محکم نگهدارید.  (کیهان)

indexمذاکرا سران چهار کشور (گوادلوپ)

…سران چهار کشور کوشش فوق العاده ای دارند که جزئیات مذاکرات کاملاً محرمانه بماند بهمین دیلی اعلامیه ای در پایان مذاکرات منتشر نخواهد شد.

(از طرق ژیسکاردستن) خبر مأموریت پنیاتوفسکی در ایران برای نخستین بار فاش شد. بر مبنای این خبر پنیاتوفسکی بعنوان فرستاده مخصوص رئیس جمهور فرانسه برای کسب اطلاع از اوضاع ایران ۲۶ تا ۲۹ دسامبر در تهارن بوده و در این مدت برای کسب اطلاعات دست اول نسبت به اوضاع ایران با مقامات ایرانی و از جمله اعلیحضرت ملاقات و مذاکره کرده است. (کیهان)

به نقل از تفسیر لوموند راجع به (گوادلوپ)

رئیس جمهوری فرانسه میتواند از این شایستگی خود سخن بگوید که فرانسه با آیت الله العظمی خمینی، مردی که میتواند بر تحولات اوضاع ایران تأثیر توجهی داشته باشد پل و رابطه ای را حفظ کند. مگر نه آنست که امریکا امروز آمادگی خود را اعلام داشته که بهترین رابط را با دولتی نظیر دولت بختیار برقرار سازد و از مدتی پیش تماس های خود با مخالفان میانه رو گسترش داده است.  (کیهان) تاکیدها از ماست.

02170

رادیو لندن

…دیروز شاپور بختیار نخست وزیر جدید ایران اعضاء کابینۀ خود را به شاه معرفی کرد (…) ولی جبهه ملّی بی درنگ دولت جدید را مردود دانست. (…) شک نیست که آینده شاه مهمترین عامل تعیین کننده بقاء یا سقوط دکتر بختیار است. یا شاه خواهد توانست با اختیارات کاهش یافته بر تخت سلطنت بماند و یا نیروهای مخالف رژیم تحت رهبری آیت الله خمینی کماکان بر برکناری شاه اصرار خواهند ورزید و بدین ترتیب ادامه کار بختیار را غیر ممکن خواهند ساخت. تمامی توجه این نکته معطوف شده است که دکتر بختیار با چه سرعتی خواهد توانست نظم و قانون را اعاده کند و اعتصابات فلج کننده را به پایان آورد.

به علاوه توجه ناظران معطوف به این امر است که آیت الله خمینی که نفوذ خارق العاده ای دارد چه واکنشی به ویژه در موقعیت شاه نشان خواهد داد. و نیز معطوف به این سئوال است که آیا تظاهرکنندگان با دولت جدید همکاری خواهند کرد یا نه.

رادیو لندن همچنین از اوضاع خراب زندانها در مشهد سخن می گویند و شیوع امراض مسری و گرسنگی  خطر مرگ و جیره بنده و شورش از طریق سوزاندن تشک های زندان و قتل دو نفر و رها شدن توسط زندانبانان زا در متن وقایع قرار می دهند.  (کیهان)

حمله به پاسگاه ژاندارمری

این پایگاه در ۲۵ کیلومتری قم روز پیش مورد حمله افرادی ناشناس قرار گرفت که طی آن دو ژاندارم کشته شدند و کلیه سلاح های ایم پاسگاه به سرقت رفت.  (کیهان)

کلیه زندانیان سیاسی هفته آینده آزاد می شوند

مقام نزدیک به دولت امروز اعلام کرد کلیه کسانیکه بخاطر هدف های خود گرفتار شده اند زندانی سیاسی محسوب می شوند بجزء افرادی که اتهام جاسوسی به نفع خارجی ها را دارند. زندانیان سیاسی در هفته آینده آزاد خواهند شد.  (کیهان)