شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۵۷ـ اختصاصی خبرنامه ملّی ایرانیان؛ بخش نخست

0
295

فتنه و آشوب خمینی و وجود این دجال بزرگ باعث شد که خائن ترین افراد زیر پوشش وطن پرستی همیشه مصدر کار بودند و در همه شئون کشور نظارت و دخالت داشتند، ناگهان شناخته شوند و پرده تزویر وریا بکنار زده شده و چهره منحوس و ددمنششان آشکار شود. اگر نعلین بوسی بیشرمانه روزی پستی و ذلت بشمار می آمد، حال به آن انسان های خائن، شرف و شجاعت می دهد و حداقل می توانند کسب افتخار و شرف نداشته را بکنند.

فرزاد س. نادری (ف . عاشق)

دکتر بختیار

باید به دولت فرصت داد که برنامه های خود را اجرا کند و از دولتی که فقط دو روز و نیم است شروع بکار کرده نمی توان انتظار بیش از این داشت.  (کیهان)

برنامه بختیار برای رفع بحران

ـ انحلال ساواک، وزارت علوم و محدودیت ساطمان برنامه.

ـ محاکمه سریع غارتگران و خلافکاران ساواک. ایجاد امنیت اجتماعی قانون.

ـ آزادی، اعاده ی حیثیت و پرداخت غرامت به زندانیان سیاسی  خانواده شهدا.

ـ انجام انتخابات آزاد. لغو تدریجی حکومت نظامی. همکاری دولت و روحانیت.

ـ پایان دادن به اعتصابات. ترمیم خرابیها و به گردش انداختن چرخ های اقتصاد.

ـ همبستگی با ملت فلسطین و قطع نفت با اسرائیل. اخراج کارمندان زائد.

ـ اعلام رسمی کشه شدگان سیاسی به عنوان شهید.

hqdefaultبرنامه دولت

دکتر شاپور بختیار، نخست وزیر، امروز هنگام معرفی دولت در حلسه علنی مجلس شورای ملی اظهار داشت:

خداوندا مرا یاری ده که در این لحظات حساس کشورم و در این مکان مقدس که فضای آن طنین انداز صدای رادمردانی از جان گذشته بوده جز خیر و صلاح مردم و جز راستی و صداقت کلمه ای نگویم.

ریاست محترم مجلس شورای ملی، خانم ها و آقایان

در تاریخ پر نشیب و فراز کشور کهنسال ما، ایام تاریکی وجود داشته که اگر به دیده تحقیقی بنگریم، اغلب دست آورد غلبه اجانب در ایام تسلط موقت آنها بوده است. خطر کنونی که موجودیت و وحدت کشور را تهدید می کند اگر به ظاهر از درون کشور و معلول فساد و عدم لیاقت دولتهای ۲۵ ساله اخیر بوده، روز بروز روشنتر می شود که یک توطئه بزرگ بین المللی عظیمی برای تضعیف و خدای نخواسته تجاوز به موجودیت و حاکمیت ایران است.

قبل از حضور در این مکان مقدس به همگان اعلام نمودم که اگر نخست وزیر این کشور بشوم یک نخست وزیر مسئول خواهم بود و کلیه سنن پارلمانی و آزادی های فردی و اجتماعی را در مد نظر خواهم داشت. در صورتیکه نمایندگان محترم که به اکثریت آراء بنده را کاندیدای نخست وزیری نمودید به دولت من رای اعتماد بدهید می توانید اطمینان داشته باشید که روح و کلام قانون اساسی که پیوند ناگسستنی با مذهب اسلام دارد همواره محترم شمرده خواهد شد، و همان طور که بارها به طور مستقیم حضور نمایندگان محترم عرض شد اینجانب خود را متعهد و ملزم می دانم که هر دسیسه و هر فرد یا تشکیلاتی برای تجاوز به وحدت و یگانگی ملت ایران تحمیل شود با تمام قوا برای خنثی کردن آن مرا با نیروی لایزال ایمان و پشتیبانی ملت و قدرت ارتش که یکیاز ارکان مهم ثبات و استقلال کشور است روبرو خواهد دید.

دولت اینجانب نتیجه مسلم انقلابی است که از دو سال پیش برای رفع تجاوزات مستمر و فجایع غیر قابل توصیف در کشور متداول گردیده است می باشد. دولت اینجانب به اصول اهداف جبهه ملی ایران همواره چشم دوخته و در راه تحقق آنها کوشش خواهد نمود.

در این موقع که خزانۀ دولت خالی و اکثر کارخانه های کشور تعطیل می باشد، من از شما افراد کشور و نمایندگان محترم تقاضا دارم که از بذل توجه در مورد بکار انداختن چرخ هی اقتصادی کشور که ضامن استقلال و رفاه ملت است کوتاهی نفرمایند، باید به دولتی که در شرایط بسیار دشوار کنونی و با کمال حسن نیت و با نهایت صمیمیت می خواهدبر طبق اصول و تعالیم عالیه اسلام، قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر کشور را به سوی یک رژیم مترقی و خالی از فساد و تباهی سوق دهد حداقل فرصت را داد. اکنون با نهایت توقیر برنامه کوتاه مدت دولت را به حضور نمایندگان محترم تقدیم می دارم. برای اجتناب از اطاعه کلام برنامه تفصیلی و دراز مدت را نیز تکثیر نموده و در اختبار آقایان محترم خواهم گداشت.

رئوس برنامه های فوری دولت

۱ـ انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور و جایگزین نمودن آن با یک دستگاه اطلاعاتی در خدمت استقلال و امنیت کشور و ملت.

۲ـ محاکمه سریع غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت یا از طریق دادگاه های موجود و یا از طریق تدوین  ارئه قوانین مورد نیاز به مجلسین جهت ایجاد دادگاه های ملی با اختیارات خاص.

۳ـ انتصاب یک کمیسیون بی نظر جهت رسیدگی به کارهای گدشته و سوابق خدمتی مامورین ساواک و تحویل خلافکاران بمقامات قضائی برای محاکمه و مجازات عمل.

۴ـ آزادی کلیه زندانیان سیاسی ـ کلیه کسانی که بر خلاف اصول قانون  اساسی مربوط به حقوق ملت ایران در محاکمی که استقلال آنها مشروطیت قانونی نداشته محکوم شده اند بایستی آزاد گردند.

۵ـ  اعاده حیثیت کلیه زندانیان سیاسی  که بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا کنون گرفتار شده اند.

۶ـ پرداخت غرامت منقول از طرف دولت به کلیه کسانی که به جرم سیاسی برای مدتی بیش از یکسال متوالی در زندان بسر برده اند و یا اینکه بجرم سیاسی مورد آزار قرار گرفته اند و نقص عضو پیدا نمود ه اند.(از سال ۱۳۳۲ تاکنون)

۷ـ پردات غرامت متناسب از طرف دولت به بازمانده های صغیر و یا تحت کفالت کلیه کسانیکه در زندان های باصطلاح امنیتی جان خود را از دست داده اند ( از سال ۱۳۳۲ تاکنون)

۸ـ لغو تدریجی حکومت نظامی ضمن جلب همکاری مراجه محترم تقلید در شهرهائی که حکومت نظامی در آنها برقرار است.

۹ـ اعلام رسمی کشته شدگان سیاسی اخیر بعنوان “شهدا” از طریق گذراندن قانون از مجحلس.

۱۰ـ پرداخت غرامت از طرف دوت بخانوادۀ “شهدا” و با آنهائی که در مبارزات اخیر دچار نقص عضو شده اند.

۱۱ـ پایان دادن باعتصابات با همکاری مراجع محترم تقلید، روشنفکران صاحب رسالت، کارگران و صنعتگران.

۱۲ـ ایحاد یک زمینه نزدیک همکاری بین دولت و عالم روحانیت بطوریکه آیات عظام ناظر بر اجرای درست امور باشند.

۱۳ـ ترمیم خرابی های اخیر و به جریان انداختن امور روزمره کشور.

۱۴ـ بجریان انداختن امور تولیدی کشور و بهبود وضع اقتصادی.

۱۵ـ برنامه ریزی برای انتخابات آزاد در سطوح مختلف( از انجمن روستا تا انجمن شهر) و انتخابات آزاد شهرداری ها و بالاخره انتخابا مجلس شورا و سنا.

۱۶ـ اخراج کلیه کا رمندان خارجی زائد و کارگران خارجی غیر مجاز از کشور.

۱۷ـ ایجاد امنبت اجتماعی در پناه قانون.

 

پایان بخش نخست؛ بخش دوّم را اینجا بخوانید.

 هرگونه استفاده از نوشتار روزنگار بدون ذکرمنبع ممنوع است.