شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۵۷ـ اختصاصی خبرنامه ملّی ایرانیان؛ بخش دوم

0
199

راستی، کی و کجا می خواهیم بفهمیم چه بر سرمان آمده؟ کی می خواهیم بفهمیم درد بی وطنی چیست؟

هیچ ایرانی نیست که نداند آخوندها در درازای سی و اندی سال چه به روزگار ایران و ایرانی آورده اند. روزی که کشور را به سراشیبی سرنگونی کشاندند، بیست و چهار میلیارد دلار پول در بانکهای جهانی داشتیم و سرمایه گذاری ها می شد،  ایران از پولدارترین سرزمین ها بشمار می آمد و امروز شاهد آنیم که می بینیم، آخوندهای دست دراز و کوته آستین، توانائی پرداخت دستمزد ماهانه کارمندان و کارگران را هم ندارند!

ایرانی از ریشه و فرهنگ خویش بدور افتاده و حال زمان آن است که بکوشیم به ریشه خویش برگردیم و فرزانگان خود را بهتر بشناسیم و بر آنها سرفراز تا به جای بردگی و نوکری، بار دیگر بر جهان سرور باشیم.

فرزاد س. نادری (ف . عاشق)

news-big-080210120208-9203سیاست خارجی دولت ایران

سیاست خارجی دولت مبتنی بر شناخت صحیح واقعیات داخلی و خارجی صداقت در روابط بین المللی و صراحت از هر جهت خواهد بود. بر اساس این سه اصل است که دولت تصمیم قاطع دارد حقوق منافع ملت ایران را که متضمن تمامیت ارضی وحدت ـ حاکمیت امنیت ملی است حفظ کند.

خطور سیاست خارجی دولت که بر اصول فوق استوار خواهد بود عبارت است از:

۱ـ تقویت و توسعه روابط سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی با کشورهای اسلامی.

۲ـ حفظ و توسعه روابط با کلیه دول جهان بخصوص همسایگان بر اسا احترام متقابل، عدم مداخله در امور یکدیگر و همزیستی مسالمت آمیز با توجه کامل به منافع عالی ملت ایران.

۳ـ با توجه به وجوه مشترک و بستگی های ملت ایران با ملل در حال رشد، دولت ایران به توسعه روابط با این کشورها کوشا خواهد بود.

۴ـ از آنجائیکه پیشرفت برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و مالاً تحقق آرمانهای ملت ایران با وجود صلح و آرامش در روابط بین المللی ملازمه دارد دولت ایران از هرگونه تلاش و کوششی که در جهت رفع تشنجات بین المللی صورت پذیرد ـ پشتیبانی خواهد کرد. بعبارت دیگر دولت در اختلافات و کشمکش های بین المللی بطور نسنجیده بگونه ای ناپخته طرف یکی در دعوی علیه دیگری نخواهد گرفت. بلوط از آتش بیرون نخواهد آورد و در برابر مسائل و معضلات خارجی موضعی را که منطبق با منافع واقعی ملت ایران و سازگار با اصول اعلام شده سیاست ملی ایران است اتخاذ خواهد نمود.

۵ـ سیاست دولت ایران پشتیبانی بدون قید و شرط از اصول منشور ملل متحد و علامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط میباشد و در راه اجرای این هدف در حفظ و حمایت از حقوق بشر کمک به تحقیق خواستها مشروع مللی که در راه رهائی از قید هرگونه استعمار یا آثار آن تلاش می کنند اهتمام خواهد نمود.

۶ـ در زمینه رفع تبیض نژادی و مبارزه با آپارتاید که مجمع  عمومی ملل متحد رویه رزیمهای نژادپرست جنوب آفریقا را بکرات محکوم کرده است، دولت ایران بدون توجه به ملاحظات خاص اقدامات جدی بعمل خواهد آورد و باین جهت تصمیم دارد که بر اساس قطعنامه های مصوب مجمع عمومی و در جهت رفع ایرادات منطقی سیاست گذشته در روابط خود با آفریقای جنوبی تجدید نظر بنیادی بعمل آورد و منجمله فروش نفت به آفریقای جنوبی قطع خواهد شد.

۷ـ در مورد مسئله خاورمیانه دوت ایران کمال همبستگی را با برادران عرب خود ابراز داشته و از آنها بخصوص ملت فلسطین در راه تحصیل حقوق حقه پشتیبانی کامل بعمل خواهد آورد و نظیر افریقای جنوبی فروش نفت را باسرائیل موقوف خواهد ساخت.

رئوس سیاست داخلی دولت

  • تامین آزادی فردی و اجتماعی یعنی آزادی عقیده، آزادی بیان و آزادی قلم در چهارچوب قانون اساسی کشور
  • آعاده حیثیت قوه قضائی و تأمین استقلال آن.
  • عدم دخالت دولت در امور تجارت مگر بعنوان برنامه ریزی ارشاد و کنترل.
  • عدم دخالت دولت در امور صنعت مگر صنایع نفت و گاز و مواد رادیواکتیو و نقش دولت در صنایع بمنظور برنامه ریزی، ارشاد، منترل و حمایت موحه.
  • عدم تمرکز در کلیه امور کشوری و تجدید سازمان استانداری ها بمنظور آمادگی و جوابگوئی موثر باین برنامه.
  • تأمین رفاه کارمندان دولت از طریق متناسب ساختن حقوق نسبت بحداقل معیشت و ایجاد امکانات رفاهی جمعی  ضمن کوشش در بالا بردن بازده کاری کارمندان.
  • مبارزه پی گیر با فساد چه در دستگاه های دولتی و چه در بخش خصوصی.
  • برنامه ریزی، رمانبندی و اجرا در جهت خودکفائی کشاورزی و دامپروری کشور.
  • مبارزه شدید و همه جانبه با تورم.
  • اجرای موثر برنامه تأمین اجتماعی و محدود کردن آن به برنامه های واقعی دولت.

قبل از ارائه جزئیات برنامه کار وزارتخانه ها در دولت اینجانب نظر نمایندگان محترم را بدو طریق اساسی زیر در دو وزارت خانه جلب می نمایم:

۱ـ بمنظور جلوگیری از هرگونه دخالت ناروای دولت در امور دانشگاهها و استقلال واقعی آنها در دولت اینجانب وزارت علوم و آموزش عالیی منحل و بجای آن اداره ای در نخست وزیری بمنظور برنامه ریزی و هماهنگی دانشگاه ها و مدارس عالی و تأمین بودجه انها با توجه به نیازهای آموزش عالی کشور تشکیل خواهد شد (در این مورد لایحه ای با نظر اساتید محترم دانشگاه ها تنظیم و تقدیم مجلسین خواهد شد).

۲ـ بمنظور جلوگیری از هرگونه دوباره کاری و ضمناً لوث شدن مسئولیت ها سازمان برنامه بودجه مورد تحدید و تقلیل سازمان قرار گرفته تا آنجا که بتواند جوابگوی نیازهای کشور در بودجه بندی گزارش دهی و کنترل اجرا باشد نه بیشتر و نه کمتر (در این مورد نیز لایحه ای با همکاری کارشناسان برنامه ریزی تهیه و تقدیم مجلسین خواهد شد).

برنامه کار سایر وزارتخانه ها بهیه گردیده که به ساحت مقدس مجلس اطلاع، بررسی و اعلام نظر تقدیم می گردد.

15فرازهائی از مصاحبه دکتر بختیار با خبرنگاران فرانسوی مقیم ایران و پاریس  که مستقیماً از رادیوهای فرانسه پخش شد

بحث بر سر شاه نیست بر سر آیت الله خمینی بر هیچ حزب سیاسی هم نیست موضوع سرنوشت ایران، وحدت ایران و استقلال ایران مطرح است هدف من هم حفظ این مبانی است بنابر این جبهه ملّی و اکثریت عظیم مردم ایران طرفدار وحدت و استقلال ایران هستند.

بگمان من دولت حاضر آخرین بخت ایران برای پیشرفت بسوی یک دموکراسی ملت گرا با گرایشهای سوسیالیستی است البته مقصودم سوسیالیسم به معنای مارکسیستی کلمه نیست.

سئوال: به هر حال از طرف آمریکا در حال حاضر ژنرالی به طرف تهران فرستاده شده است ژنرال هویزر، معاون فرماندهی کل نیروها در اروپا که می کوشند نظر نظامیان در ایران را به حمایت از دولت جلب کند، این در واقع نوعی دخالت آمریکا در امور داخلی ایران تلقی می شود.

ـ تخست وزیر گفت: من هرگز نام این ژنرال را نشنیده ام، هرگز با سفارت آمریکا تماس نداشته ام. من تنها تلگراف تبریکی از سفیر فرانسه دریافت کرده ام و سفیر انگلیس هم برای خداحافظی بدیدن من آمده است.

… اعتصاب ها از دیرو شروع نشده است ماه ها پیش ایران دستخوش اعتصابهاست از ظاهر امر اینطور بر می آید که مردم زیر پوشش مذهبی و مخصوصاً به رهبری آیت الله خمینی سر به طغیان برداشته اند، امّا واقعیت امیر اینست که در پشت این جنبش توطئه ای عظیم نهفته است.

… در تاریخ جهان و در تاریخ هر کشور لحظه های حساسی وجود داشته است که برای مقابلۀ با آن میباید از موضعی محکم وارد عمل شد و اغلب در این موقعیت های حساس انسان تنهاست.

 بخش نخست را در اینجا بخوانید.

 هرگونه استفاده از نوشتار روزنگار بدون ذکرمنبع ممنوع است.