شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ دوشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۵۷

0
274

پشه از شب زنده داری خون آدم میخورد

زینهار از زاهد شب زنده دار اندیشه کن (صائب)

چگونه می شود از مهدی بازرگان، یدالله سحابی، سید احمد مدنی و بنی صدر با همه کارکشتگی و زیرکیشان در سرسپردگ و عوام فریبی پذیرفت که امام امت گولمان زد و اغفالمان کرد و در نهایت ولایت فقیه جناب مستطابش را نخوانده ایم! آیا براستی بدست آوردن یک نسخه کتاب مستطاب ” ولایت فقیه” آنقدر خطرناک و غیر ممکن بوده است که آقایان امکان خواندنش را نداشته اند؟ آیا این اثر بی بدیل ضد انسانی از از نارنجک و مسلسل هم خطرناک تر بود که این آخری ها را آسان داشتند و آن اولی بدستشان نمی رسید؟!

تازه این جماعت وجیه المله که سالها به دروغ ماسک “ملّی” بصورت زده بودند، راهی، خطی، دستوری و فرمانی داشتند که در آن راه رفتند و آن خط را تعقیب کردند. به هدف رسیدند و دستور فرمان را هم به مرحله انجام رساندند. اما چه کنیم بیضه در کلاه شکسته های ناکسی را که روشنفکر بازی درآوردند، خزعبلات بافتند، از کاه کوه ساخته، بوی گل و سوسن و نسترن امامشان را در مهرآباد با یک نفس بلعیدند و حالا خود و یا هوادارانشان تازه یادشان آمده است که “ولایت فقیه” را نخوانده اند یا اگر خوانده اند تازه پس از انهدام میهن دریافته اند چه چیز مزخرفی بوده است!

بقول سردار جانباخته کورش آریامنش ” فراموش نکنیم که به هیچ روی خون ما از میهن پرستانی که در را آزادی و ایران و سرفرازی و شکوه آن نبرد کردند و جان خود را از دست دادند رنگین تر نیست.”

فرزاد س. نادری (ف ـ عاشق)

حسین مکی در مصاحبه با کیهان

…آقای دکترشاپور بختیار گفته اند که از همکاران نزدیک آقای دکتر محمد مصدق و از اعضاء جبهه ملّی بوده اند. تا آنجائی که من میدانم در آن جبهه ملی که عضو و دبیر آن بودم، ایشان عضویتی نداشتد حال این چه جبهه ای بوده است که آقای بختیار بختیار عضوش بوده و من آنرا نمی شناسم.

…دولتی امکان موفقیت دارد که افکار عمومی را در کنار خود داشته باشد و به غیر از این مسلماً کوچکترین توفیقی بدست نخواهد آورد:هرکس نکند تکیه بر افکار عمومی، او را ستم حادثه مفلوب نماید.

دکتر علی امینی

…نجات جزء با ایجاد همگامی و همفکری و اتحاد همگانی کلیه طبقات به نحو دیگری میسر نیست. بدنبال جانفشانی و فداکاری عظیم و شکوهمندی که از سوی مردم شریف ایران آغز شده اکنون روش بینی و روشنفکری یکپارچه متفکران و رهبران دینی و اجتماعی و سیاسی عامل مهمی است که می تواند با تفاهم و همبستگی کامل این مرحله از نهضت تاریخی را نیز با موفقیت در راه استقرارسعادت عموم هموطنان به پایان برسانند.

imagesمهندس بازرگان

دشمن سعی میکند ستون پنجم در داخل کشور ایجاد کند.

ابوالحسن بنی صدر: (در نیویورک تایمز)

…بعضی ها پیشنها کرده اند که لازم است تا قدم به قدم جلو رفت. در قدم اول باستی سیاست ” آزادی تدریجی” را قبول کرده و سپس بهد از اینکه رژیم شاه بیشتر ضعیف شد برای از بین بردن آن اقدام کنیم. به نظر می رسد که طرفداران این استراتژی متوجه نیستند که چنانچه رژیم معتقد بود که قدم اول به قدم بعدی منتهی می شود هرگز چنین راه حلی پیشنهاد نمی کرد.

گروه مخالفین شاه از یک ارتش آزادیبخش و یا حزب متشکل و پرقدرتی بهره مند نبوده و بطور کلی از سازماندهی بخصوصی برخوردار نیستند تنها چیزی که به آنها تشکل و همبستگی فوق العاده میدهد احترامی بی پایان برای رهبر مذهبی ایران آیت الله خمینی و اعتقاد عمومی به صمیمیت و درستی و راستی اوست. آیت الله خمینی آئینه ایست که جامعه ایران را بازتاب میدهد:

01192

مصالحه و سازش با رژیم در این هنگام باعث گسیختگی رابطه بین ملت ایران و رهبر مذهبی آن آیت الله خمینی خواهد شد. (کیهان)

ارتشبد ازهاری به خارج رفت

امروز اعلام شد: ارتشبد ازهاری نخست وزیر سابق بنا به تجویز پزشکان که به علت تنگی بسیار شدید عروق در آستانه انفاکتوس خطرناک قلبی قرار دات در تاریخ ۱۷ـ ۱۰ـ ۱۳۵۷ (دیروز) به منظور معالجه (عمل قلب) به خارج از کشور عزیمت کرد.

سرمقاله نیویورک تایمز

روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله ای تحت عنوان ” دولتی که شکست خورد” پیشنهاد می کند که آمریکا باید به سرعت با رهبران آینده ایران روابط برقرار کند.

رادیو مسکو

…دیلی نیوز مینویسد همانطور که احتمال میرفت بحث در پیرامون اوضاع ایران که بسیار خطرناک شمرده شده جای بزرگی از وقت کنفرانس (گوادلوپ) را گرفت  کارتر امیدوار است که ژیسکاردستن ( فرانسه) کالاهان (انگلیس) اشمیت ( آلمان) با ایالات متحده در مجاهدت بخاطر نگاهداشتن ایران به عنوان متحد قابل اعتماد باختر صرف نظر از نتایج رویدادهای ایران همکاری نزدیک خواهند کرد. نشانه هایی است که در این باره توافق کامل حاصل شده است.

فرانس سورا ( رونامه فرانسوی)

…(در مذاکرات چهار کشور) کالاهان نخست وزیر انگلیس از حمایت سرسختانه رئیسجمهوری آمریکا از شاه ابراز تعجب کرد. رهبران اروپائی در این مذاکرات فاجعه سقوط بازار ایران و همچنین قطع طولانی صدور نفت ایران به غرب را تشریح کرده و تذکر داده اند که کشورهای غربی نباید رابطه خود را با آینده ایران قطع کنند و در برابر تحولات کنون ایران باید روشی در پیش گیرند که بر اساس آن در آینده بتوانند با رژیم جدید ایران رابطه حسنه و همکاری های اقتصادی داشته باشند. (کیهان)

امام خمینی

امام خمینی از کارگران نفت که با اعتصاب نفس استبداد را می گیرند، تکر کردند. (کیهان)

 20111127-bakhtiar-koocheh

دکتر شاپور بختیار

دکتر شاپور بختیار فردا برنامه دولت خود را به آگاخی مجلس شورای ملّی و پس فردا به اطلاع سناتورها خواهد رساند و ضمن آن اعضاء کابینه اش را به نمایندگان این دو مجلس معرفی خواهند کرد. (کیهان)