شهردار پاریس به «نسرین ستوده» شهروندی افتخاری اعطا کرد

0
242

شهردار پاریس با صدور بیانیه ای از اعطای شهروندی افتخاری پاریس به نسرین ستوده وکیل دادگستری زندانی در ایران، به علت نقش اش در دفاع از حقوق بشر در ایران خبر داد.

شهردار پاریس دوشنبه ۱۲ فروردین در بیانیه خود با بیان اینکه استقامت نسرین ستوده در دفاع از آزادی های اساسی و حقوق زنان برای همه الهام بخش است، اعطای شهروندی افتخاری به خانم ستوده را دفاع از فعالیت های او و پیامی برای آزادی او از زندان ذکر کرد.

در بیانیه دفتر شهردار پاریس هم چنین به اعطای جایزه ساخاروف به خانم ستوده اشاره شده است. پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲ این جایزه معتبر را بخاطر فعالیت های بشر دوستانه به نسرین ستوده اعطا کرد.

دولت فرانسه به تازگی به احکام سنگین زندان برای نسرین ستوده اعتراض کرده و جمهوری اسلامی را به احترام به تعهدات بین المللی اش در این زمینه، به ویژه احترام به پیمان بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی فرا خوانده بود.

به گزارش صدای آمریکا؛ در روزهای گذشته همچنین کانون وکلای فرانسه عکس بزرگی از نسرین ستوده را بر روی ساختمان خود در پاریس قرار داده است.