شنیده شدن صدای ناله از زیر آوار پلاسکو

0
212

تازه ترین خبرها حاکی است که از زیر آوار عظیم ساختمان فروریخته پلاسکو صدای ناله به گوش می رسد. طبق این گزارشگر مسئولان امدادی و آتش نشانی خانواده ها و افراد حاضر در اطراف حادثه را به آرامش فراخوانده اند
گزارش های رسانه های درون مرزی می افزاید که با شنیدن صداهای ناله از درون ساختمان، امید مسئولان آتش نشانی و امدادگران برای نجات برخی از مفقودان و محبوس شدگان افزایش یافته است