شناسایی ۲۰ سیاره قابل سکونت

0
156

محققان با استفاده از تلسکوپ فضایی کپلر، موفق به شناسایی ۲۰ سیاره قابل سکونت شدند.

 تلسکوپ فضایی کپلر از سال ۲۰۰۹ میلادی ماموریت خود را با هدف جستجوی سیارات خارج از منظومه شمسی، به ویژه سیاراتی که به دور ستاره خود درگردش هستند، آغاز کرد.

کپلر در آغاز ماموریت خود حدود چهار هزار سیاره را ثبت کرد که ۲۱۶ مورد آن قابلیت سکونت داشتند. محققان با بررسی و تحلیل این فهرست، ۲۰ سیاره از لیست ۲۱۶ تایی کپلر را بهترین کاندید برای سکونت برشمردند. منطقه قابل سکونت در یک سیاره به منطقه ای گفته می شود که در آن آب مایع وجود دارد. البته این شرایط برای زندگی مناسب نیست، ولی می تواند یک نقطه شروع باشد.

دانشمندان در مورد محدوده منطقه قابل سکونت در منظومه شمسی اتفاق نظر ندارند و متغیرهای مختلفی از جمله اندازه و نوع ستاره را در نقطه شروع و پایان منطقه قابل سکونت در منظومه شمسی تاثیرگذار می دانند و مطالعه آغاز شده در این رابطه در عین محافظه کارانه بودن، بسیار خوش بینانه است.

سیاره های کاندید شده برای زندگی از جهات مختلفی از جمله وجود آب مایع، صخره ای یا گازی بودن و بزرگ و کوچک بودن مورد بررسی قرار گرفته اند. ۲۰ سیاره مورد نظر صخره ای هستند و مهمترین آنها Kepler-62 f است که هزار و ۲۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد و ۴۰ درصد بزرگتر از زمین است. سیاره and Kepler-186 f، ۱۰ برابر زمین است و در فاصله ۵۰۰ سال نوری قرار دارد.

به گزارش ایرنا از ساینس الرت،این پژوهش اطلاعات ارزشمندی را در زمینه کاوش در سیارات دیگر به دنبال زندگی در اختیار محققان قرار داده است.
نتایج این تحقیقات در شماره جدید نشریه Astrophysical منتشر خواهد شد.