شمع هایی که مردم به یاد سربازان روشن کردند

0
131

به دنبال یک دعوت مجازی، مردم تهران در میدان ونک تهران به منظور همدردی با خانواده های سربازان جانباخته در حادثه تصادف نی ریز ، تجمع کردند و به یاد سربازان شمع روشن کردند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان، در برخی از شهرها نیز مراسم مشابه برگزار شد.