شكايت وزارت نفت از خبرنگار افشاگر

0
309

درپی انتشار نامه مربوط به حقوق مدیرکل دفتر وزیر نفت، این وزارتخانه از عاطفه اسماعیلی، خبرنگار خوزستانی و دو فرد دیگر به اتهام انتشار اسناد محرمانه شکایت کرد./ عصرایران