ششمین موج گرانشی در فضا ردیابی شد

0
96

محققان ششمین موج گرانشی را در فضا ردیابی کرده اند که این موج از برخورد سهمگین دو سیاهچاله در فاصله یک میلیارد سال نوری از زمین به وجود آمده است.

 محققان دو رصدخانه LIGO و VIRGO با همکاری یکدیگر این موج گرانشی را ردیابی کرده اند.

این دوسیاهچاله از دو شی فضایی به وجود آمده اند که به ترتیب ٧ و ١٢ برابر خورشید بوده اند. حاصل ترکیب آنها تشکیل یک سیاهچاله است که ١٨ برابر خورشید است.  برخورد دو سیاهچاله امواجی در فضا ایجاد کرد که انرژی آنها معادل انرژی توده خورشیدی است.  

به گزارش مهر به نقل از فیز، به گفته محققان این سبک ترین فرایند ادغام دو سیاهچاله است که دانشمندان تا به حال مشاهده کرده اند. این رویداد که GW۱۷۰۶۰۸ نام گرفته در ژوئن ٢٠١٧ ردیابی شد اما محققان اعلام آن را به تاخیر انداختند.