ششمین موج گرانشی در فضا ردیابی شد

0
188

محققان ششمین موج گرانشی را در فضا ردیابی کرده اند که این موج از برخورد سهمگین دو سیاهچاله در فاصله یک میلیارد سال نوری از زمین به وجود آمده است.

 محققان دو رصدخانه LIGO و VIRGO با همکاری یکدیگر این موج گرانشی را ردیابی کرده اند.

این دوسیاهچاله از دو شی فضایی به وجود آمده اند که به ترتیب ٧ و ١٢ برابر خورشید بوده اند. حاصل ترکیب آنها تشکیل یک سیاهچاله است که ١٨ برابر خورشید است.  برخورد دو سیاهچاله امواجی در فضا ایجاد کرد که انرژی آنها معادل انرژی توده خورشیدی است.  

به گزارش مهر به نقل از فیز، به گفته محققان این سبک ترین فرایند ادغام دو سیاهچاله است که دانشمندان تا به حال مشاهده کرده اند. این رویداد که GW۱۷۰۶۰۸ نام گرفته در ژوئن ٢٠١٧ ردیابی شد اما محققان اعلام آن را به تاخیر انداختند.